Verbindt mensen en ideeën

Bedrijven

Met je bedrijf in de stad maak je onderdeel uit van de Groningse samenleving. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor samenwerking met individuele Stadjers en maatschappelijke organisaties. Je bedrijf kan incidenteel ondersteuning bieden aan plaatselijke verenigingen of  stichtingen waardoor je bijdraagt aan de leefbaarheid en de ‘levendigheid’ van de wijk, of langduriger participeren aan een buurtproject. Er zijn vele vormen waarin je maatschappelijk betrokken kunt ondernemen.