Verbindt mensen en ideeën

Agenda

Hieronder staan activiteiten die interessant zijn om bij te wonen en die allemaal raakvlakken hebben met vrijwilligerswerk en/of bewonersinitiatieven. Alle activiteiten vinden plaats bij Link 050, Oude Ebbingestraat 55.
Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon naar binnen lopen, elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
De inloop voor WeHelpen is voorlopig komen te vervallen. Je kunt echter bij de Link 050 medewerkers terecht met je basisvragen over WeHelpen. Voor meer informatie: www.wehelpen.nl, 050 – 312 60 00 en groningen@wehelpen.nl

Fondsen en subsidies – inloop

Datum en tijd: iedere maandag van 13.00 – 17.00 uur en donderdag tussen 10.00 – 13.00 uur
Inhoud: advies over fondsen en subsidies. Waar kun je terecht met jouw aanvraag? De adviseur kijkt samen met jou naar de mogelijkheden voor jouw (vrijwilligers)organisatie of initiatief.

Nieuwkomers – inloop

Datum en tijd: iedere maandag van 13.00 – 17.00 uur en donderdag tussen 10.00 – 13.00 uur
Inhoud: nieuwkomers uit alle landen kunnen bij Link 050 op zoek naar een passende plek om hun ervaring en deskundigheid in te zetten.
Heeft uw organisatie plek voor nieuwkomers? Stuur dan een mail naar nieuwkomers@link050.nl

Vrijwilligerswerk in de sport – inloop

Datum en tijd: elke maandag tussen 14.00 en 17.00 uur > maar zomerstop in juli en augustus.
De Verenigbare Club en Link 050 werken samen op het gebied van vrijwilligerswerk bij sportverenigingen. Iedere maandag kun je bij de Verenigbare Club terecht, met al je  vragen over vrijwilligerswerk of een participatiebaan bij sportverenigingen in de stad Groningen. http://www.deverenigbareclub.nl

Integratie en emancipatie – inloop

Datum en tijd: elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur
Inhoud: voor vragen en ideeën over de multiculturele samenleving in Groningen je bij deze inloop terecht. We ondersteunen personen, groepen, stichtingen en (zelf)organisaties die zich inzetten voor integratie, emancipatie en participatie met advies en informatie.

KLink

Dag en tijd: elke eerste donderdag van de maand, van 19.30 – 21.30 uur (inloop om 19.15 uur)
Inhoud: (vrijwilligers)organisaties en hun vrijwilligers kunnen kennis halen en uitwisselen en hun netwerk vergroten. Alle KLink avonden zijn bij het cursusaanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk te vinden, zodra dat online staat. De onderwerpen worden uiterlijk twee weken van tevoren bekend gemaakt.
Data voor 2017: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

De Groningse Uitdaging – inloop

Datum en tijd: iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur (met ingang van 1 juni)
Inhoud: wat kunnen ondernemers doen om jouw (vrijwilligers)organisatie  op weg te helpen?  www.groningseuitdaging.nl

overzicht Groningen