Verbindt mensen en ideeën

Autisme Informatie Centrum: “Als je een autist kent, ken je er ook maar één!”

Bij het Autisme Informatie Centrum kan iedereen terecht die vragen heeft over autisme. Dit kunnen mensen met autisme zelf zijn, maar ook hun familieleden of mensen die via hun werk op de een of andere manier in aanraking komen met mensen met autisme. Autisme is een stoornis in de prikkelverwerking, de informatie die mensen binnen krijgen wordt op een andere manier verwerkt, waardoor ze hun omgeving ook op een andere manier ervaren. Pauline van Lijden, al 11 jaar coördinator van het AIC, zegt daarbij dat als je 1 autist kent, je ook slechts 1 autist kent!

Voor lotgenoten door lotgenoten

De 9 vrijwilligers van het AIC zijn ervaringsdeskundigen; ze hebben allemaal te maken met een of meer kinderen en/of een echtgenoot met autisme. “We zijn geen therapeuten of psychiaters, we zijn mensen die zelf het nodige hebben mee gemaakt en vandaar uit goed kunnen luisteren.” De herkenning is erg belangrijk voor cliënten; met een lotgenoot tegenover zich die aan een half woord genoeg heeft, krijgt de cliënt het gevoel dat hij of zij er niet alleen voor staat. “De mensen die bij ons komen zijn vaak op de een of andere manier vast gelopen, als ze hier weg gaan is dat vaak met een gevoel dat er weer een deur open is gegaan en dat ze weer verder kunnen met de informatie die ze krijgen.” Dat de vrijwilligers zo de mensen verder kunnen helpen motiveert. “Het is voor jezelf bevredigend om als ervaringsdeskundigen hulp te kunnen bieden.”
Het AIC-team heeft veel verschillende kennis en ervaring in huis, omdat iedereen vanuit een andere situatie komt. De één heeft een kind met autisme en een verstandelijke beperking, de ander heeft een kind dat naar de universiteit gaat. Het kan erg behulpzaam zijn wanneer een vrijwilligers iets van de ervaringen deelt met de cliënten maar voorop staat dat dit ten dienste moet staan van de ander. Dit vraagt van de vrijwilliger dat deze in staat is afstand te nemen van de thuissituatie.

Veranderingen

In de afgelopen 11 jaar is er wel het een en ander veranderd. In de beginjaren kwamen mensen vooral met vragen over hun (vaak nog jonge) kinderen. Tegenwoordig komen er veel vragen van en over volwassenen met autisme. Ook is er meer aandacht voor vrouwen met autisme. Dan is het zo dat de mensen steeds vaker hun informatie via internet opzoeken. Waar het AIC vroeger elke maandagochtend een inloopochtend had, zijn er sinds een paar jaar 2 contactmomenten per maand. Elke eerste maandagochtend van de maand een inloopochtend, en elke tweede woensdagavond een Auticafé. Dit laatste is vooral bedoeld voor het onderlinge contact tussen mensen met autisme maar ook dan komen er mensen met vragen bij de vrijwilligers.
Al met al bereikt het AIC zo’n 400 mensen per jaar, niet alleen via de inloopochtenden en het Auticafé ook omdat ze 4 keer per jaar een avond organiseren rond een bepaald thema waar meestal veel mensen op af komen.

Meer informatie over het AIC vind je op de website aicgroningen.nl
Voor actuele informatie over thema-bijeenkomsten en inloopochtenden/auticafé zie hun Facebook.

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.