Verbindt mensen en ideeën

Familie opstellingen

MJD
  • woensdag 3 oktober van 9:00 uur tot 13:00
MJD, Leonard Springerlaan 3 (infrahuis)
24 september 2018
Vrijwilligers en participatiemedewerkers van de gemeente Groningen.

Binnen het Systeemgericht werken gaan we uit van een familie als een systeem. Een individu wordt in dit kader niet alleen als los persoon bekeken, maar vooral als onderdeel van dit systeem (vader, moeder, zussen, broers, partners, (klein)kinderen, etc.). Dit systeem is van invloed op hoe een individu in het leven staat, denkt en handelt.

Tijdens deze workshop krijg je korte theorie over wat een familieopstelling inhoudt en gaan we aan de slag met een aantal manieren die helpend kunnen zijn voor jezelf om inzicht te krijgen in je eigen familiesysteem. Daarnaast gaan we werken met opstellingen.

Informatie over de trainer:
Sinds 2007 hou ik (Hilde Mellema) me bezig met familieopstellingen omdat het me destijds erg heeft geraakt wat ermee bereikt kan worden en dat voel en ervaar ik nog steeds bij elke opstelling. Ik heb in 2010 de opleiding systemisch werk gedaan bij Phoenix-opleidingen in Utrecht. Daarna nog een aantal vervolgopleidingen en ben ik eerst zelf en later in samenwerking met anderen opstellingenavonden gaan begeleiden. Het is elke keer weer een bijzonder iets om mee te maken. Het is lastig uit te leggen, je moet het ervaren.

Verder werk ik als gezinshulpverlener en werk veel met gezins- en familiesystemen die met scheidingen te maken hebben. Ik hou erg van de systemische manier want een bijzondere gebeurtenis met een persoon raakt meestal de persoon zelf en ook de familie eromheen, de vrienden, vrijwel iedereen die in contact staat met die persoon.

Een familie is een systeem. Maar een klas met schoolkinderen is ook een systeem, of de collega’s waar je mee werkt of de club waar je bij hoort, zoals een wandelclub, of een biljartclub of een voetbalclub, of……

 

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. De deadline was maandag 24 september.