Verbindt mensen en ideeën

Gedeeld leiderschap

Bureau voor sociale verandering
  • vrijdag 21 september van 10:00 uur tot 13:00
  • vrijdag 28 september van 10:00 uur tot 13:00
MJD, Leonard Springerlaan 3 (infrahuis)
11 september 2018
Vrijwilligers en mensen met een participatiebaan in de gemeente Groningen.

Een training die losjes is gebaseerd op sociocratie: een methode voor besluitvorming en organiseren vanuit gelijkwaardigheid. Je leert om als groep beslissingen te nemen. Daarnaast komt de innerlijke houding die nodig is voor dit proces aan bod. Je maakt kennis met methoden om van strijd en discussie te switchen naar het waarderen van elkaars inbreng en verschillen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap op individueel en groepsniveau. Na afloop van de training heb je handvatten om van een idee tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dat ondersteunt de overgang van een hiërarchisch georganiseerde organisatie naar een gezamenlijk geleid initiatief.

 

Informatie over de trainer (Nynke van der Hoek):
Ik ben andragoog (pedagogiek richting levenslang leren) en werk als trainer en projectleider in het welzijnswerk en voor sociale en duurzame initiatieven. Hier werk ik aan emancipatieprocessen met mensen die buiten de boot vallen, vrijwilligers, sociale professionals en ondernemers.

In 2014 ontstond een wens naar balans tussen de zakelijkheid van organisatorisch werk en de zachtheid van wat wezenlijk is voor mensen, los van technieken en structuren. Die balans vond ik in de zevenjarige opleiding Spirituele Psychologie. In het werken met mensen ontstond weer meer ruimte voor echte aandacht en betrokkenheid. In trainingen en begeleidingstrajecten zet ik deze thema’s in om mensen te stimuleren meer vanuit zichzelf contact te maken in plaats van vanuit hoe het idealiter zou moeten.

 

 

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. De deadline was dinsdag 11 september.