Verbindt mensen en ideeën

Oplossingsgericht coachen

MJD
  • woensdag 12 december van 9:00 uur tot 13:00
MJD Leonard Springerlaan 3 Groningen
2 december 2018
Vrijwilligers en mensen met een participatiebaan in de gemeente Groningen

Tijdens deze workshop maak je nader kennis met een oplossingsgerichte manier van coachen. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de cliënt om zelf te zoeken naar oplossingen zijn belangrijke uitgangspunten van deze methodiek.

Niet alleen bij het begeleiden van cliënten is oplossingsgericht coachen bruikbaar, ook in de communicatie met collega’s en je directe omgeving is het erg waardevol om door een positieve, oplossingsgerichte bril naar vraagstukken te kijken.

Tijdens de workshop:
- gaan we in op de methodiek;
- komen de verschillende fasen van oplossingsgericht coachen aan bod;
- bespreken we de rol van de coach;
- gaan we aan de slag met een aantal oplossingsgerichte instrumenten en het stellen van concrete oplossingsgerichte vragen.

Informatie over de trainer:
Mijn naam is Joanna Goebertus, vanaf 1995 ben ik werkzaam als maatschappelijk werker bij MJD en begeleid ik met veel plezier mensen, zowel individueel als in groepsverband.
Sinds 2014 werk ik daarnaast ook in mijn eigen praktijk voor lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. Mensen boeien mij. Ieder mens heeft een eigen verhaal te vertellen. Dat verhaal bestaat niet alleen uit feiten en gebeurtenissen, maar juist ook uit de beleving en gevoelens van een mens. Dat maakt een mens tot een mens, ieder mens is uniek! En daar ben ik nieuwsgierig naar.
Zowel vanuit MJD als binnen mijn eigen praktijk heb ik ervaring met het geven van trainingen. Mijn kracht ligt in verbinden en coachen, en via oefeningen deelnemers zelf laten ervaren.

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. De deadline was zondag 2 december.