Verbindt mensen en ideeën

Training Systeemgericht werken

MJD
  • woensdag 20 juni van 9:00 uur tot 13:00
MJD
Vrijwilligers en participatiebaan medewerkers in de stad Groningen

Deze cursus zit helaas vol Binnen het systeemgericht werken gaan we uit van een familie als een systeem. Een individu wordt in dit kader niet alleen als los persoon bekeken maar vooral als onderdeel van dit systeem (vader, moeder, zussen, broers, partners, (klein)kinderen etc.). Dit systeem is van invloed op hoe een individu in het leven staat, denkt en handelt. In de basistraining Systeemgericht werken besteden we aandacht aan de uitganspunten die ten grondslag liggen aan systeemgericht werken en gaan deelnemers zelf aan de slag met zelf ingebracht opstellingen. Door middel van opstellingenwerk ervaren deelnemers zelf hoe systemisch werk werkt en hoe de diepere onderlaag binnen familiesystemen bepalend is voor gedrag van mensen. Deze cursus wordt samengevoegd met de cursus 'Familieopstellingen'

Deze cursus is volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk.