Verbindt mensen en ideeën

Wet en regelgeving in de zorg

MEE Groningen
  • woensdag 18 april van 14:00 uur tot 16:00
Mee, vergaderzaal Leonard Springerlaan 13
Deze cursus valt onder het gratis aanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk en is alleen bedoeld voor vrijwilligers en mensen met een participatiebaan in de stad Groningen.
www.meegroningen.nl

De opgave periode voor deze cursus is helaas verlopen. U kunt zich niet meer opgeven. Wil je op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving in de zorg? Deze workshop is interessant voor vrijwilligers die veel te maken krijgen met vragen over de zorg. Je krijgt informatie over onder andere de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Ook is er aandacht voor het persoonsgebonden budget. Je leert welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn, en hoe je iemand het beste kunt verwijzen en naar wie. Ook vragen als 'waar kan zorg worden aangevraagd', bij welke instanties moet je zijn voor wat? verder zijn alle vragen welkom en zullen worden beantwoord! De workshop zal worden verzorgd door Trudy Roffel, cliëntenondersteuner bij Mee Groningen, ze werkt al jaren in de zorg en is goed op de hoogte van wet en regelgeving. Ze heeft een juridische achtergrond is goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Bij het cursusaanbod Kennisplein Vrijwilligerswerk kun je aan maximaal drie cursussen in het voorjaar en drie cursussen in het najaar deelnemen. Deze beperking geldt niet voor grotere themabijeenkomsten; deze zijn vrij toegankelijk. Voor aanbod in het najaar kun je je aanmelden vanaf 1 juli.

Deze cursus is volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk.