Verbindt mensen en ideeën

Wet- en regelgeving in de zorg

MEE Groningen
  • woensdag 15 mei van 14.00 uur tot 16.30
MEE groningen, Leonard Springerlaan 13 4e etage
10 april 2019
Een ieder die op vrijwillige basis actief is in de stad Groningen
www.meegroningen.nl

Wil je op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving in de zorg. Deze workshop is interessant voor vrijwilligers die veel te maken krijgen met vragen over de zorg. Je krijgt informatie over de verschillende wetten en regelingen in de zorg, zoals de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet. Ook zal er in de workshop aandacht zijn voor het persoonsgebonden budget. Je krijgt informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en je hoort hoe je mensen het beste kunt verwijzen en naar wie. Ook vragen als ‘waar kan zorg worden aangevraagd’, bij welke instanties moet je zijn voor wat? Verder zijn alle vragen welkom en zullen worden beantwoord.

De workshop wordt verzorgd door Trudy Roffel cliëntondersteuner bij MEE Groningen. Zij werkt al jaren in de zorg voor mensen met een beperking. Ze is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving in de zorg en geeft regelmatig training en voorlichting aan professionals, vrijwilligers en cliënten. Ze heeft een juridische achtergrond en is goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. De deadline was woensdag 10 april.