Verbindt mensen en ideeën

Een KANSmentor helpt jongeren eigen weg vinden

Aan de voet van d’Olle Grieze ontmoet ik Kor Kooi, vrijwillig mentor van KANS Mentoring, een  project van MJD. In het Forum praten we erover hoe je als mentor jongeren helpt om verder te komen.

Innerlijk motivatie

Behalve voormalig analist microbiologie,  coach, projectmanager en wereldreiziger is Kor Kooi (67) vooral ook een gedreven mens met het hart op de juiste plaats. Hij helpt mensen tussen 12 en 28 jaar die dreigen vast te lopen. “Vroeger thuis was er voor mij weinig ondersteuning en daarom moest ik zelf mijn weg zien te vinden. Iets meer support van thuis en hulp van buitenaf had ik toen wel kunnen gebruiken.” zo vat Kor zijn innerlijke motivatie samen.

Mentoring is samenwerking

In de loop van zijn werkzame leven vond Kor zijn passie om jonge mensen te begeleiden. Bij MJD kon hij aan de slag bij KANS Mentoring. Mentoring is een vorm van individuele begeleiding waarbij de jongere de regie in eigen handen houdt. De jongere dient zelf een aanvraag ter ondersteuning in, stelt zijn eigen doelen op en maakt een plan van aanpak. Zijn/haar mentor kan daarbij ondersteunen Kor wijst op de basis van de samenwerking: “Onderling vertrouwen en een serieuze verbinding met elkaar is de kurk waarop mentoring drijft.”

Eenzaamheid

Veel jongeren zijn eenzaam en aansluiting krijgen vinden ze moeilijk. De zaken, die tijdens mentoring aan de orde komen, zijn heel divers. Zoals het verkrijgen en omgaan met geld, tijdsbesteding, leren studeren of een huishouding runnen. Maar ook sociale vaardigheden, talentontwikkeling en identiteit kunnen aan bod komen. Of verlies en rouw. Soms kan met een praktische oplossing een stap worden gezet:  een voetballiefhebber in contact brengen met de juiste amateurclub, een muziekliefhebber met spelen in een band of speltheater. “En soms ben ik ook gewoon de vaderfiguur of een wijze oude man” gniffelt Kor.

Veel keuzes

Kor kreeg door zijn mentorschap steeds meer zicht op wat er bij jongeren speelt. “Ik zie dat jonge mensen het niet gemakkelijk hebben in de huidige maatschappij.” Er zijn zoveel keuzes, alles vraagt aandacht en de sociale druk is groot.  Dat kan heel ontmoedigend zijn. “Voor een jongere met een niet-westerse achtergrond is dit nog eens extra zwaar.” Maar juist dan kan mentoring een steun in de rug zijn.”

Heeft Corona nog invloed hierop?

Mentoring is nabijheid in een 1:1-relatie en daar past afstand of een beeldscherm niet bij. MJD en dus ook KANS Mentoring vat de coronacrisis en de maatregelen heel serieus op. “In deze periode behelpen we ons met e-mail en WhatsApp.” zegt Kor gelaten.

Dankbaar

“Positiviteit” is het korte antwoord op de vraag wat hem blijvend motiveert. “Ik krijg tijdens dit vrijwilligerswerk steeds bevestigd dat mensen deugen en ik zie de positieve kracht van jongeren. Ik ben  blij met de inzichten die ik heb verworven. Ze hebben mij verrijkt.” Ook als pensionado blijft hij zijn ervaring, kennis en levenswijsheid graag doorgeven. “Dit werk is niet alleen geschikt voor senioren, maar voor iedereen met hart voor jongeren.”

Wil je ook als mentor aan de slag bij KANS Mentoring? Dan is hier de vacante participatiebaan.

Tekst en beeld: Gerard van Duinen

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

link-050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.