Verbindt mensen en ideeën

Exp050 – Vijftigplussers op jacht

Expeditie 050 (Exp050) is een project van Link 050 en MJD, om vijftigplussers weer aan het werk te helpen. Met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
biedt dit traject vijftigplussers de mogelijkheid om samen met Job Hunters op zoek te gaan naar banen, en dan vooral ‘latente’ werkgelegenheid.

“‘Latente’ werkgelegenheid zijn onzichtbare banen”, legt Rein de Vries, locatiemanager van Link 050 en projectleider van EXP050, uit. “Bijvoorbeeld een bureau waarbij accountants zelf gemiddeld een uur per dag bezig zijn met printopdrachten. Als zij daarvoor iemand inhuren, dan scheelt het de accountants werkuren die ze beter kunnen besteden. Job Hunters hebben de taak dit soort banen te vinden.”
Het projectteam is op dit moment druk bezig om deze Job Hunters te vinden. Dat is niet makkelijk, want er zijn nogal wat eisen aan de vacature: “Job Hunters zijn mensen die vanuit een functie een groot netwerk hebben en makkelijk bij bedrijven en organisaties binnenkomen. Het kan iemand zijn die op dit moment nog werkzaam is, maar ze kunnen ook inmiddels met pensioen zijn. Naast dat zij hun kennis, ervaring en netwerk gebruiken voor het vinden van werkgelegenheid, zetten zij deze ook in om deelnemers te begeleiden.”

Deze begeleiding vormt een ander deel van het project. In plaats van er alleen op uit te gaan, gaan de werkzoekenden er samen met de Job Hunters op uit. Ze kunnen zo gebruik maken van elkaars netwerk en expertise. Deze vorm van samenwerking is uniek in Nederland.

De Vries hoopt dat veel werkgevers uit zichzelf gaan aansluiten. “Werkgevers moeten de kans die dit project hun biedt niet laten liggen. Werkgevers kunnen latente werkgelegenheid om zetten in duurzame vacatures voor vijftigplussers. Dit kunnen ook werkopstapplaatsen of werkervaringsplaatsen zijn. Bedrijven die vijftigplussers inzetten halen daarmee heel veel kennis en ervaring het bedrijf binnen.”

Lezers die belangstelling hebben kunnen ze zich opgeven via exp050.nl. Er zal dan contact met hun gezocht worden en op termijn zullen er afspraken gemaakt worden.

Tekst: Vincent Sontohartono

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).