Verbindt mensen en ideeën

Het jaar van de vrijwilliger

Op 2 december 2020 werd tijdens een live talkshow het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 geopend door Koningin Maxima. Dit in aanloop naar de dag van de vrijwilliger op maandag 7 december. Van de 14.7 miljoen mensen ouder dan 15 jaar doen er bijna 7 miljoen vrijwilligerswerk. Dat is veel, toch neemt de vraag naar vrijwilligerswerk toe. Vandaar de slogan: “Toch missen we jou nog!”

Met dit speciale jaar vragen vrijwilligersorganisaties aandacht voor de verbindende waarde van vrijwilligerswerk in een tijd waarin de urgentie van iets doen voor elkaar en de samenleving alleen maar toeneemt. Al 6.7 miljoen Nederlanders zet zich vrijwillig in, toch zijn er nog meer vrijwilligers nodig.

Vrijwilligerswerk draagt bij aan oplossingen voor vraagstukken als toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg. Vrijwilligers zijn actief in besturen, natuuronderhoud, veiligheid, dagbesteding en opvang. Het is van belang dat mensen de urgentie en ook het plezier voelen om vrijwilligerswerk te doen. Want mensen maken Nederland!

Tijdens de live talkshow kwamen diverse gasten aan het woord, Onder andere de minister van gehandicaptenzaken en de voorzitter van MKB Nederland. Vragen die aan bod kwamen waren: wat houdt mensen tegen om vrijwilligerswerk te doen? Op welke vlakken, behalve zorg en hulp is vrijwillige inzet belangrijk? Waarom is de verbinding van het bedrijfsleven met de samenleving zo belangrijk? Wat betekent vrijwillige inzet voor onze gezondheid, individueel en als collectief?  En zijn we in staat om ons open te stellen voor de ander.

Gevraagd aan NOV wat er in dit jaar gaat gebeuren zegt directeur Joost van Alkemade dat het jaar vooral over Nieuwe Gezichten zal gaan. “Hoe krijgen we het voor elkaar om meer mensen bij het vrijwilligerswerk te betrekken”. Dan gaat het met name om het betrekken van meer jongeren, mensen uit bedrijven en mensen met een migratieachtergrond. Het vrijwilligersbestand zou meer dan nu een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Tijdens het jaar zullen er regelmatig campagnes gevoerd worden om het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Het NOV gaat vrijwilligersorganisaties door middel van adviestrajecten ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers. Van Alkemade “Ja, wij hebben flinke ambities voor dit jaar dat nog een uitloop tot in 2022 zal krijgen”.

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.