Verbindt mensen en ideeën

KLink-avond als klank- en inspiratiebord

Het klinkt eenvoudig, maar je moet er maar net opkomen: elkaar helpen door het alleen maar te vragen.

Eens per twee maanden wordt er in het pand van Link 050 een KLink-avond gehouden; een avond waar je terecht kunt met al je vragen en ideeeën over een onderwerp dat interessant is voor organisaties die met vrijwilligers werken en voor mensen die zich vrijwillig inzetten binnen een organisatie of een eigen burgerinitiatief.
Bij de eerste KLink-avond van dit jaar, op donderdag twee februari, gaan we onder leiding van Nynke Vos bezig met de ‘Durf te vragen’ methode: hoe mensen elkaar kunnen helpen door elkaars kennis en inventiviteit in een groep te bundelen. Een aantal mensen was al met een specifiek idee voor een project naar de avond gekomen. Met twee daarvan gaan we aan de slag.

Beknopte vraag

Als eerste stap is het de kunst om de vraag zo helder en beknopt mogelijk te formuleren. Dat blijkt lang niet zo gemakkelijk te zijn. Een meneer trapt af met een vraag over het vinden van vrijwilligers. Maar hoe moet je de problemen rondom het werven van vrijwilligers op alternatieve manieren samenvatten tot één zin? Geoefend als Nynke hierin is, komt ze al snel tot een prachtige formulering: “Hoe vind ik nieuwe vrijwilligers op creatieve en nieuwe manieren?” Onder het motto ‘samen weet je meer dan één’ wordt er vervolgens een stapeltje post-its uitgedeeld. Het doel is om voor de persoon met de vraag, zoveel mogelijk ideeën op te schrijven. Druk wordt er gedacht en geschreven. Vervolgens reiken we om beurten de post-its aan Nynke aan. Ze leest ze voor en plakt ze op het flipoverpapier onder de vraag. Zo ontstaat een ideeënboom van het project. Heel veel goede ideeën passeren de revue, zoals voor bovenstaande vraag, het benaderen van creatieve en inventieve studenten of naar grote evenementen gaan waar veel verschillende mensen samenkomen.

Flink gebrainstormd

Het tweede project van de avond gaat over het financieren van een groot pand om verschillende ondernemers te huisvesten. De vraag wordt uiteindelijk als volgt geformuleerd: “Hoe regel ik financiering voor mijn winkelpand en verbouwing?” Nogmaals wordt er flink gebrainstormd en komen er oplossingen op zowel commercieel als non-profit gebied: van het opstellen van een bedrijfsplan tot het gebruik maken van crowdfunding.
De kracht van kennis, creativiteit en associatie van een groep mensen blijkt zo inderdaad effectief. Mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen komen met allerlei verschillende invalshoeken en reiken elkaar waar nodig de helpende hand.

Veel inspiratie

Als de avond tegen half tien ten einde loopt, merk je dat de mensen nog niet klaar zijn om te vertrekken. Iedereen stroomt over  van energie, de aanwezigen zijn enthousiast met elkaar aan de praat en men blijft doorgaan met het uitwisselen van ideeën. Wat Nynke ons die avond laat zien, maakt duidelijk veel inspiratie los. Hopelijk kunnen we jullie in de toekomst melden wat voor andere projecten er vanavond allemaal zijn ontstaan.

Wegens groot succes worden de KLink avonden vanaf april eens per maand georganiseerd. De volgende zal 6 april plaatsvinden, en zal gaan over Nieuwkomers, de cultuur waar zij vandaan komen, en wat zij voor maatschappelijke organisaties kunnen betekenen.

(verslag door Christianna Möllenkamp)

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).