Verbindt mensen en ideeën

“Elke kwetsbare burger kan bij ons terecht”

Mohamed El Hamdaoui is sinds 1 januari de kersverse bestuurder van ‘Vlechter’, het samenwerkingsverband van Spinn, Trias en MJD. Hij vertelt waar zijn organisatie voor staat en wat hij wil betekenen voor de Groningers en de Drenten.

Wie is Mohamed?

“Ik ben 43 jaar geleden geboren in Tetouan in Marokko. Als baby namen mijn ouders mij al mee naar Enschede waar mijn vader ging werken in de textielindustrie. Ze werden warm ontvangen als gastarbeiders. Na mij kwamen er nog zes kinderen in het gezin. Zelf ben ik inmiddels trotse vader van drie dochters Dawi van zeventien, Amber van vijftien en Nora van tien jaar oud. Verder voetbal ik graag en ben ik fanatiek supporter bij FC Twente. Of ik dat binnenkort ook ben bij FC Groningen, kan ik nu nog niet zeggen. Wie weet.
Hiervoor was ik directeur/bestuurder van Alifa, een brede welzijnsorganisatie.”

Wat trekt je aan in Vlechter?

“We zijn een dynamische en brede welzijnsorganisatie in Groningen en Drenthe en we proberen om mensen de regie over hun leven (terug) te geven zodat ze zelfstandig(er) kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. Dat kan liggen op het gebied van zorg, financiën, veiligheid opleiding of om gezondheid. Omdat we eigenlijk uit drie organisaties bestaan, kunnen we heel vernieuwend zijn, kennis en expertise versterken en meer voor mensen betekenen. We staan dicht bij de mensen zodat we ze kunnen helpen zodra dat nodig is. Elke kwetsbare burger kan bij ons terecht van jong tot oud, mannen, vrouwen, gezinnen of vluchtelingen. Doordat we heel er gericht zijn op preventie zodat we ernstige problematiek kunnen voorkomen, staan we als organisatie heel sterk.”

Jullie werken veel met vrijwilligers?

“Ja, ik denk dat we naast 140 beroepskrachten rond de 1000 vrijwilligers hebben, die graag iets willen betekenen voor de samenleving. Soms doen ze dat door ondersteuning te bieden aan mensen in hun eigen woonomgeving. Soms ook doen ze op incidentele basis mee aan projecten, maar er zijn ook mensen die structureel iets doen voor anderen, zoals het begeleiden van jongeren, of ze fungeren als buddy voor mensen die dat af en toe even nodig hebben. Dat kan ook gaan om ouderen die hun partner kwijt zijn. Er zijn ook medewerkers van bedrijven die zich vrijwillig inzetten voor ons door bijvoorbeeld jongeren te begeleiden om zelfstandig ondernemer te worden.
De werkzaamheden van vrijwilligers liggen op vele deelgebieden zoals sport, cultuur, onderwijs en het hospice.”

Wat is de rol van de WIJ-teams binnen Vlechter?

“Er zijn momenteel 11 WIJ-teams in Groningen, bij mijn weten zijn ze onlangs officieel opgericht maar ze bestaan al veel langer. De teams zitten in alle wijken van de stad en helpen mensen die incidenteel of structureel in een problematische situatie zitten. Het kan gaan om zorgvragen, ondersteuning bij opvoeding of advies over opleidingen, vragen over mantelzorg of over wonen voor senioren en financiële kwesties”.

Wat wil je over vijf jaar met Vlechter bereikt hebben?

“Ik zou graag zien dat we mensen die dat nodig hebben een stapje verder gebracht hebben. Dat ze kunnen leven en opgroeien in een veilige omgeving in een leefbare buurt, weer perspectief en vertrouwen hebben. En dat we dan kunnen zeggen dat ons kleine beetje hulp een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van hun leven. Maar ook dat onze vrijwilligers kunnen terugkijken op een zinvolle bijdrage aan de samenleving en dat ze er natuurlijk zelf ook wat van hebben opgestoken. Dan zou ik een tevreden mens zijn.”

Er is veel armoede met bijbehorende problematiek in Groningen, heb je daar zelf ook ervaring mee?

“Armoede is vaak de uitkomst van onderliggende problemen zoals bijvoorbeeld opleiding, werk, schulden of woonsituatie. Ik spreek ook uit eigen ervaring. In de jaren 80 ging het hard achteruit met de textielindustrie en dat is voor een gezin met zeven kinderen niet makkelijk. Mijn vader werd werkloos en ook nog eens afgekeurd. We hadden weliswaar een fijne jeugd maar ik heb gezien en gevoeld wat het betekent om weinig geld te hebben. Onze ouders hebben ons altijd gestimuleerd om te werken voor onze studies. En dat vonden we eigenlijk wel vanzelfsprekend.”

Voor meer informatie, verwijzen wij door naar de officiële website van Vlechter.

Tekst: Ellen Brand

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).