Verbindt mensen en ideeën

Missie en visie

Missie

Link 050 wil stimuleren dat jij en andere Stadjers kunnen en willen meedoen in hun buurt en stad. Link 050 brengt kennis, expertise en partijen rond vrijwillige inzet en burgerinitiatieven samen, zodat alle betrokken bewoners, vrijwilligers, organisaties, bedrijven en professionals met elkaar verbonden worden en elkaar kunnen versterken. De fysieke locatie van Link 050 werkt drempelverlagend om verbindingen in de stad te leggen en ontmoeting te creëren.

Visie

Als alle Stadjers de mogelijkheden hebben om mee te doen en zich actief in te zetten voor de samenleving, dan is de missie van Link 050 geslaagd. Via samenwerking deelt Link 050 kennis en ervaring, versterkt bestaande verbanden en stimuleert nieuwe initiatieven.
Link 050 is een locatie en een werkwijze voor en door Stadjers.

overzicht Groningen

 Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.