Verbindt mensen en ideeën

Oranje Fonds, “Nee is geen optie”

Rein de Vries, locatiemanager van Link 050, kreeg subsidie voor het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Nu volgt hij een uitgebreide training om het concept Link 050 verder te ontwikkelen zodat het ook elders in Nederland toepasbaar wordt.

Wat houdt het concept van Link 050 precies in?

“Wat wij heel belangrijk vinden, is dat iedereen bij ons op een laagdrempelige manier kan binnen komen en ‘nee’ is geen optie. Dat wil zeggen dat we iedereen- of het nu een individu is of een organisatie – helpen bij het zoeken naar een goede oplossing van hun vraag. Zo beheren wij alle vacatures op het gebied van vrijwilligers werk. Verder beheren we ook alle participatiebanen in de gemeente Groningen. Met een participatiebaan doen mensen werkervaring op met behoud van een uitkering. Zo kunnen zij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bedienen we organisaties die met vrijwilligers werken. Verder hebben we hier wekelijks spreekuren voor mensen die vragen hebben op het terrein van fondsen en subsidies en bijvoorbeeld met het bedrijfsleven via ‘De Groningse Uitdaging’. Ook belonen we graag nieuwe initiatieven.”

Noem eens een voorbeeld van zo’n initiatief

“Stel iemand woont in een kinderrijke buurt maar er zijn weinig speelplekken terwijl dat wel gewenst is. Vroeger kon je dan de burgemeester bellen voor een oplossing, maar tegenwoordig moeten bewoners zelf actie ondernemen. Ze moeten zorgen voor speeltoestellen, voor het onderhoud daarvan en dat het gras tijdig gemaaid wordt. Die mensen komen bij ons hun initiatief bespreken. Wij kijken dan of er vrijwilligers beschikbaar zijn en materialen proberen we te krijgen via bijvoorbeeld ‘ De Groningse uitdaging’. Dat is een netwerk van ondernemers met maatschappelijke betrokkenheid. Zij willen hun kennis en kunnen beschikbaar stellen maar leveren ook wel materialen om niet. Zo zijn we dan met elkaar in staat een volwaardige speelplek te realiseren.”

Wat houdt de training van het Oranje Fonds in?

“Ik ben nu bezig met de eerste module en moet daar 250 uur aan besteden. De bedoeling is dat het concept Link 050 nog steviger, krachtiger en concreter wordt gemaakt. We richten ons op een verdiepingsslag door goed te kijken naar ons uiteindelijke doel en hoe we uiteindelijk gaan meten welke effecten ons concept heeft. Tijdens de vervolgmodule gaan we aan de slag met een verbeterplan en kijken we hoe het eventueel kopieerbaar is naar andere steden in Nederland. Stel dat het in Amsterdam kan worden toegepast, dan zal daar het Link 020 heten. Daarna gaan we in de daaropvolgende vier modules verder met het implementatieplan om het concept daadwerkelijk uit te voeren.”

Mag je alle modules volgen?

“Voorlopig werk ik nu toe naar eind augustus met een stevig projectplan. Als dat goedgekeurd wordt, ga ik verder. Ik hoop natuurlijk van wel.”

Stel dat het allemaal lukt en andere steden zouden er ook gebruik van kunnen maken, hoe zorg je er dan voor dat dit ook gebeurt?

“Tegen die tijd benaderen we andere gemeentes om hen te interesseren. Het Oranje Fonds stelt vaak ook een bijdrage beschikbaar voor startende gemeentes, daarmee zouden we ze over de drempel kunnen trekken.”

Wat is het Oranje Fonds?

Het Oranje Fonds is een Nederlandse stichting die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving. Het Fonds verstrekt bijvoorbeeld donaties aan buurthuizen, jongerencentra en ouderen sociëteiten en vele andere. In 2016 steunde het Fonds ruim 10.000 initiatieven. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlands voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Zij zijn het beschermpaar van het Fonds.


Tekst: Ellen Brand

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).