Verbindt mensen en ideeën

Medewerker voor Broez’n in de Buurt

Vacature nr. 2645

MJD Stedelijke Projecten
ouderen 55+
bezoekwerk, informatie- en advieswerk, maatjeswerk, persoonlijke aandacht
Hoogkerk, De Held, Vierverlaten

Korte inhoud participatiebaan

Broez'n in de buurt is een activerend buurtonderzoek onder 60 plussers waarbij je als participatiebaner onderzoekt hoe de bewoner in het leven staat, of er vragen zijn of verbeterpunten voor de wijk en of er verbindingen zijn te maken tussen buurtbewoners onderling. Bij persoonlijke vragen zorg je voor een "goede overdracht" naar hulp- en dienstverlening. Je gaat alleen of samen op huisbezoek en ga je met behulp van een uitgebreide enquête formulier in gesprek met 60 plussers.

  • Affiniteit hebben met de genoemde groep wijkbewoners (60+).
  • Inventief zijn.
  • Makkelijk contact leggen en onderhouden.
  • Overredingskracht hebben.
  • Onbevooroordeeld zijn.
  • Goed kunnen luisteren/invoelend zijn.
  • Goed kunnen samenwerken.
  • Belemmeringen kunnen omzetten in kracht.
  • Stevig in de schoenen staan.
  • Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar.

We bieden professionele begeleiding en vaste intervisiebijeenkomsten, begeleiding door en samenwerking met professionals van MJD en verschillende netwerkpartners, samenwerking in een team van vrijwilligers, een prettige en open werkomgeving, een vrijwilligersovereenkomst, een kleine onkostenvergoeding voor het uitvoeren van huisbezoeken.

Het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.

Interesse?

Link naar deze participatiebaan

Informatie over de organisatie

MJD Stedelijke Projecten
Leonard Springerlaan 3
9727KB Groningen
Website: www.mjd.nl/


Contactpersoon vacature

Naam: Vrijwilligerscoördinatieteam
Telefoon: 0650558107
E-mail: vct@mjd.nl

Pagina delen of printen?

Terug naar vacatureoverzicht