Verbindt mensen en ideeën

Terwille: “Er is hoop voor iedereen”

Voor Terwille Verslavingszorg geldt dat ieder mens uniek is en daarom biedt ze zorg op maat bij verslaving en bieden ze een uitstapprogramma voor vrouwen die in de prostitutie werken of te maken hebben met loverboys. Een onderdeel van het aanbod is de Telefonische Hulpdienst. Anja en Gea vertellen over hun werk.

Pittige gesprekken

Al ongeveer twintig jaar biedt de Telefonische Hulpdienst (THD) van Terwille een luisterend oor, advies en informatie aan mensen die om hulp vragen. Elke ochtend en avond zitten twee vrijwilligers klaar bij de telefoon of de chat. Anja is vrijwilligerscoördinator en Gea is een van de vrijwilligers. “Ik zag een vacature voor de THD op de website van Terwille en de verslavingszorg gaat mij altijd erg aan het hart hoewel ik geen persoonlijke ervaring heb met verslavingen in mijn omgeving. Dit leek me erg mooi werk,” vertelt Gea. Ze doet het werk al bijna tien jaar. Anja is als vrijwilligerscoördinator verantwoordelijk voor het werven en trainen van vrijwilligers. “Als vrijwilliger bij de THD moet je een stevige persoonlijkheid hebben, want het zijn soms pittige gesprekken. Mensen die bellen kunnen heel boos of gefrustreerd zijn,” aldus Anja. “Vaak hebben ze al ervaring met de hulpverlening en die is niet altijd positief. Het is dan vooral belangrijk zelf rustig te blijven en wat er gezegd wordt niet persoonlijk op te vatten.”

Christelijke identiteit

Nieuwe vrijwilligers krijgen eerst een cursus van drie dagdelen over verslavingszorg, de behandeling en informatie over de organisatie. Terwille vraagt van haar vrijwilligers een christelijke identiteit en een actief geloofsleven, hoewel niet alle hulpvragers christelijk zijn. Sommige bellers zoeken juist contact met Terwille vanwege de christelijke identiteit. “Vanuit onze christelijke grondslag willen we uitstralen dat we niemand opgeven. We gaan met mensen onderweg en er is hoop voor iedereen. Iedereen is welkom. Iedereen is van waarde, ook al loop je al veertig jaar vast,” vertelt Gea, en: “Soms vragen hulpzoekers om met hem of haar te bidden.” Toch is Terwille niet evangeliserend bezig. Het gaat meer om een levenshouding. Er wordt gewerkt vanuit vier kernwaarden: doen, durven, dromen en doorzetten.

Bevestiging

Gea vertelt over de bellers: “De reden waarom mensen bellen, is heel verschillend. Soms is het heel concreet en wil iemand zich aanmelden voor een behandeling, vaak wil iemand alleen zijn verhaal kwijt. Belangrijk is dat je goede vragen stelt, dat je te weten komt wat er achterzit om daarna iemand verder te kunnen helpen. Met sommige bellers hebben we al heel lang contact. Daar bouw je dan een vertrouwensband mee op. De THD is er ook om advies te geven aan ouders of partners van verslaafden.” “De bellers zijn ook vaak mensen met een klein netwerk. Er is sprake van veel eenzaamheid. In het begin krijg je soms een zwaar verhaal te horen, maar in de loop van het gesprek krijgt de hulpvrager vaak meer zicht op zijn leven en kan hij of zij wat relativeren. Al pratend kunnen we dan dingen op een rijtje zetten. Af en toe geven we een tip, een advies of bevestigen we dat wat hij of zij zelf al wel weet,” vult Anja aan.

Bij dit artikel staat geen foto van Anja en Gea, omdat het belangrijk is dat de medewerkers van de THD anoniem blijven. Dit zodat ook mensen uit hun omgeving zich vrij voelen om te bellen als zij in de problemen zitten.

Voor meer informatie over Terwille en vacatures: https://www.terwille.nl

Teskt: Frida

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

link-050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.