Actief blijven na de pensionering

Op de 12e etage van de flat Damsterborg aan de Zaagmuldersweg 2 zetelt de Stichting Senioren Werkplaats Groningen (SSWG).
We spreken met dhr. Freddi Kuipers, enthousiaste senior, oprichter en coördinator van de Stichting. “Ik had een drukke, technische baan en ik wilde na mijn pensionering nog graag actief blijven. Ik werd geraakt door ouderen die zich thuis en op internet niet veilig voelden. Dat hoeft niet en ik  wist er wel raad mee”.

Veilig ouder worden

Kuipers begon dertien jaar geleden alleen, richtte de Stichting op en ging aan de slag. Het werk loopt mooi door en Kuipers werkt inmiddels met ongeveer 15 gemotiveerde, oudere vrijwilligers samen. In meerdere wijken in de stad wordt laagdrempelige hulp geboden om veilig te wonen en veilig te internetten. De Stichting ontvangt hiervoor veel waardering van ouderen. Minstens zo mooi is het dat de hulp van de Stichting ook door de gemeente, de brandweer en andere instanties wordt opgemerkt en gewaardeerd. De Stichting is bij menig project voor ouderen en veiligheid betrokken. Kuipers is hier blij mee. “Dat is goed nieuws voor zelfstandig wonende ouderen in de stad. We maken wonen en leven in de stad wat aantrekkelijker. Die brede waardering vind ik een groot compliment voor ons team. Het geeft de zuurstof om er elke dag mee bezig te zijn”.

Met hulp toch regie houden

Kuipers zet zich al dertien jaar in voor ouderen met weinig geld. “Ik vind het belangrijk dat ouderen op zichzelf wonen en daarbij de regie over hun leven houden. Als de zelfredzaamheid door het ouder worden afneemt zijn veilig wonen en veilig internetten minder vanzelfsprekend. De Stichting kan tijdelijk helpen. Zij biedt een breed palet aan diensten aan voor de honderden deelnemers die bij de stichting zijn aangesloten. Zo heeft de Stichting een medicijn-app ontwikkeld, zodat de juiste medicijnen  op tijd ingenomen worden. In wijken als Oosterpark, Lewenborg en Paddepoel wordt SeniorenPC aangeboden om veiliger met internet om te gaan. Broodje Alarm is de naam van voorlichtingsbijeenkomsten over Veilig Wonen. Dit is inmiddels zo succesvol, dat de brandweer deze dienst landelijk gaat uitrollen. Voorlichting wordt ook gegeven via Facebook.

Fris doorgaan

Praktische en concrete hulp wordt geboden in combinatie met voorlichting en tips. De Stichting blijft zich verder ontwikkelen. Kuipers” Onze hulp moet ook écht helpen. We zijn een serieus en innoverend team. Frisse ideeën, kunde en kennis en ervaringen van nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Dat brengt iedereen verder”.
De Stichting is van mening dat ouderen zelf verantwoordelijk blijven voor de eigen veiligheid. De hulp is dan ook tijdelijk. Van onze vrijwilligers verwachten we dat ze goed gemotiveerd zijn, digitaal handig en representatief in de omgang met ouderen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Daarom worden ze intern begeleid.

Meedoen?

Stap voor stap groeit de stichting verder. Ook meedoen? Nieuwe vrijwilligers en bewoners kunnen zich melden bij de stichting, info@sswg.nl of telefoon 050-5711657. Of via de site www.sswg.nl 

Lees de vacature: https://www.link050.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersvacaturebank/?vacancy_id=9772

Tekst en foto:  Gerard van Duinen