Een kookmaatje helpt dakloze jongeren verder

“Als iemand dakloos is geworden, bieden wij hulp om de situatie te veranderen”. Aan het woord is Bas van Mierlo (57), zorgmanager en clusterhoofd Jongeren van Het Kopland. Sinds november is er aan de Hoendiepskade opvang voor dakloze jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Dit ‘Hoendiephuis’ biedt deze jongeren een eigen plek om te leven, te eten, te slapen, te leren en te recreëren. De jongeren zijn zelfverzorgend, maar sommigen zijn dat nog aan het leren. Het Kopland zoekt een kookliefhebber voor extra handen bij het koken in het Hoendiephuis.

Dakloos, hoezo?

Het Kopland vangt jongeren op, die het ouderlijk huis al verlaten hebben, maar het alleen (nog) niet redden. Daarnaast zijn er jongeren die tijdelijk in het Hoendiephuis wonen en ook opvang en aanspraak nodig hebben. De derde groep bestaat uit jongeren die plots op straat staan en crisisopvang nodig hebben. Voorzieningen als Jimmy’s, wijkagenten of de hulpverlening  kunnen dan doorverwijzen naar Het Kopland. De achtergronden van de dakloze jongeren verschillen van elkaar, wat soms schuurt.

Perspectief

In de visie van Het Kopland heeft iemand die dakloos is geworden, pech. De oorzaak kan een stoornis zijn. Maar vaker is de omstandigheid de reden, zoals armoede, misbruik, verwaarlozing of achterlating. Het Kopland biedt daklozen een persoonlijke begeleider en ondersteuning om zelfstandig te leren  wonen. Jongeren  kunnen maximaal een jaar in het Hoendiephuis terecht.

Kookbeurt

In het Hoendiephuis koken de jongeren om toerbeurt voor elkaar. Dat is vrij strikt georganiseerd. Ook voor andere keukendiensten, zoals tafeldekken, opruimen, afwassen, keuken schoonmaken enzovoorts wordt  ingeschreven op een white board in de goed geoutilleerde keuken. Bij een kookbeurt bedenkt iemand het menu, koopt in en bereidt de maaltijd. Sommige jongeren koken de sterren van de hemel, anderen kennen één recept en weer anderen bakken er nog weinig van. Is helemaal niet erg, want dat is te leren. Hulp van een kookmaatje is dan fijn.

Klik

Een kookmaatje die zelf graag kookt, draagt dat uit. Het is niet de bedoeling dat de kookvrijwilliger het koken overneemt;  meehelpen met snijden of goede kooktips geven is soms al genoeg. “De jongeren helpen naar zelfstandigheid staat ook bij het koken voorop” onderstreept Van Mierlo. “Het is wel belangrijk dat het klikt tussen de kookvrijwilliger en de jongeren“.

Inspiratiebron

Voor Van Mierlo is een  vrijwilliger in het team opnemen iets nieuws. “Het zou mooi zijn als de kookvrijwilliger deze jongeren inspireert en iemand is naar wie wordt uitgekeken. En dan kan een keer in de 3 à 4 weken aanwezig zijn al genoeg zijn”, glimlacht Van Mierlo. Omdat de jongeren wel es met elkaar en met de vrijwilliger kunnen botsen, moet de kookvrijwilliger wel tegen een stootje kunnen. “Wij bieden de vrijwilliger de kans te koken en te eten met een doelgroep, die niet de makkelijkste is. De vrijwilliger staat er echter niet alleen voor; rond kooktijd zijn er altijd stafleden in huis en waar nodig bieden we begeleiding”. Zo zekert Van Mierlo een veilige gang van zaken.

Zin om Kookmaatje te zijn bij Het Kopland?  Dit is de vacature .

Tekst: Gerard van Duinen
Foto : Bas van Mierlo