Ervaringsdeskundigen bij Ypsilon

Op de zolder van een van de mooie huizen aan de Hoge der A is Ypsilon Groningen gevestigd. Ypsilon ondersteunt familieleden van mensen die gevoelig zijn voor een psychose. Ypsilon heeft een inloopspreekuur, haalt bekende en minder bekende sprekers naar Groningen voor lezingen en organiseert workshops. Alles afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Psychose-gevoelig, wat is dat?

“Vaak gaat het om mensen die permanent in een andere werkelijkheid leven en voor de naasten kan dat heel zwaar zijn. Mensen komen naar ons toe omdat ze het zo moeilijk vinden om met hun psychose gevoelig familielid te communiceren, want ja er is bij deze mensen een andere realiteit naast de onze en soms alleen maar die andere realiteit” vertelt Liesbeth. We spreken met Liesbeth en Talea, kartrekkers van Ypsilon. Beiden gepensioneerd en ervaringsdeskundige.

Herkenning op het spreekuur

Een belangrijk onderdeel van hun werk is het maandelijkse spreekuur waar iedereen (ook niet leden) welkom is om te praten. Talea “Er komen ook mensen die zeggen dat ze er al 15 jaar mee te maken hebben en er nog nooit met anderen over gesproken hebben. Dat is heel hard. Mensen die met ons zijn komen praten slaken vaak een zucht van opluchting ‘want jullie herkennen mijn verhaal’. Het kan heel bevrijdend zijn te kunnen praten over iets dat je raakt zonder dat je alles uit hoeft te leggen.” Liesbeth en Talea zitten met drie of vier andere ervaringsdeskundigen bij het spreekuur. Zij hebben allemaal een cursus gesprekstechnieken gevolgd. Talea: “We kunnen allemaal naast onze eigen situatie gaan staan, dat is wel een voorwaarde. Het is ook zo dat de mensen die komen soms behoorlijk emotioneel kunnen zijn en dat moet je wel kunnen hanteren.”

Cliënt, familie en de professional

Liesbeth doet de externe contacten. Ze vertelt: “Ypsilon is 35 jaar geleden opgericht, eigenlijk uit wanhoop dat de psychiaters niet alleen niet in gesprek gingen met familieleden van, maar de naasten en dan met name de moeder, ook vaak schuld toewezen. Vanaf het begin heeft Ypsilon zwaar ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen cliënt, de professional en de familie. Dat is een beetje ons stokpaardje.”

Foolcolor

Zo is er het afgelopen jaar een toneelstuk uitgevoerd -geschreven en gespeeld door Foolcolor van Lentis- gebaseerd op een zware casus die de vrijwilligers van Ypsilon hadden beschreven in een rapport. (Naar aanleiding van de nieuwe wet verplichte GGZ.) Zowel de aanwezige Ypsilonners als de medewerkers van Lentis waren er zeer door aangedaan. “Het tot stand komen van het rapport was een zware en emotionele klus” vertelt Liesbeth die vaak 20 uur in de week voor Ypsilon werkt. Dat laatste is ook een belangrijke reden waarom ze er nog graag een vrijwilliger bij willen hebben. “Het mag best iemand uit de psychiatrie zijn die met pensioen is” zeggen de dames hoopvol.

Het geeft energie

Talea en Liesbeth zetten zich dus heel erg in voor Ypsilon, maar ze vertellen dat dit werk hen ook veel geeft. Beiden praten over de voldoening van lotgenotencontact en de verbreding van kennis. Talea voegt eraan toe: “Soms lig je wakker van de verhalen die je hoort, maar je krijgt er heel veel voor terug. De mensen zijn al heel blij met een gesprek, ook al heb je geen oplossing. Het contact met iedereen geeft veel energie.” Bij die laatste woorden licht haar gezicht helemaal op.

Geïnteresseerd? Ypsilon zoekt een  teamlid activiteiten

tekst en foto: Jeanet Verveer