Femina

Femina is een organisatie waar migrantenvrouwen andere migrantenvrouwen ondersteunen bij het integreren in de Nederlandse maatschappij. Femina is in 2016 opgericht door Mastoora Sultani die zo’n achttien jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland vluchtte samen met haar vijf kinderen. Zij is de initiatiefneemster van Femina en zij is degene die een trainingsprogramma ontwikkelde voor migrantenvrouwen uit vooral de Arabische wereld en  contact zocht met professionele organisaties. Mastoora vertelt wat Femina migranten vrouwen te bieden heeft.

Buitenshuis werken

“Wanneer vrouwen uit patriarchale samenlevingen hierheen komen, zijn ze niet gewend om te werken, terwijl ze dat soms wel moeten, bijvoorbeeld als hun man dat niet kan. Zij denken vaak in de trant van ‘ik ben een vrouw dit is mijn man, hij moet alles voor mij doen, waarom bemoeien zij zich met mijn leven?’ Mastoora legt uit dat ze juist deze manier van denken wil veranderen. Deze vrouwen zijn er niet aan gewend om buitenshuis iets te doen en hier in Nederland wordt dat juist verwacht.

Brugfunctie

Mastoora: “Als vrouwen niet begrijpen waarom het belangrijk is dat ze hun mindset veranderen dan doen ze dat niet en juist omdat wijzelf de cultuur in het land van herkomst kennen weten wij hoe het voor ze is en kunnen we ze helpen een stap te zetten. Wij willen een brug vormen tussen deze vrouwen en de Nederlandse maatschappij.”

Sociaal spreekuur

“We hebben een sociaal spreekuur, daar geven we praktische hulp aan vrouwen die geïsoleerd zijn, geven ze informatie over rechten en plichten, over wat de samenleving te bieden heeft en welke mogelijkheden er zijn. We ondersteunen ze bij het doen van aangifte in geval van huiselijk geweld, huwelijkse dwang of andere gevallen waar de vrouw niet de vrijheid heeft waar ze in Nederland recht op hebben.”

In Holland staat een huis

Matsoora geeft een training met de titel ‘In Holland staat een huis’. In de training bespreekt ze een aantal zaken  die de vrouwen moeten weten als ze in Nederland wonen, daarna komen de vrouwen nog een keer per maand terug voor bijeenkomsten waar een aantal taboe onderwerpen aan de orde komen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hoofddoekjes, mannen een hand geven, homoseksualiteit, en huiselijk geweld. Dit zijn bijeenkomsten met veel discussie en dialoog. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten willen sommige vrouwen graag een keer praten over hun privé situatie en daar is het sociaal spreekuur voor.
Voor Femina werkt ook een groep vrouwen die ze de zusters noemt. Dit zijn ambassadrices die de sociale kaart kennen en die contacten leggen met professionele organisaties.

Nederlandse coaches

Tot slot vragen we wat voor vrijwilligers Matsoora nodig heeft: “We hebben vrouwen nodig die de inloop doen, (het sociale spreekuur) maar we hebben ook vrouwen nodig die onze vrijwilligers die nog nooit gewerkt hebben willen ondersteunen en begeleiden bij administratieve taken en dergelijke. ‘Hiervoor hebben we Nederlandse coaches nodig’ vertelt ze.

De vacature voor secretarieel medewerker vind je hier.

tekst en foto: Jeanet Verveer