Leer jezelf waarderen: Stichting Empower Yourself

Stichting Empower Yourself (SEY) helpt mensen die om wat voor reden dan ook buiten de boot zijn gevallen. Zo biedt de stichting de mogelijkheid tot opleidingen in de ICT-branche, taal coaching en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij staat persoonlijke aandacht centraal.

Mensen helpen is mijn roeping

In 1992 komt de Chileense Margarita González, oprichter van SEY, naar Nederland. Na haar studie in marketing en communicatie wilde ze graag zo snel mogelijk aan de slag, maar dit bleek moeilijk. “Als buitenlander moet je sowieso de taal leren. In de communicatie sector moet je ook nog eens de gewoontes van het land weten,” zucht ze. Margarita werd actief als onderneemster en werkte binnen verschillende projecten waar de mens centraal staat. “Al snel werd ik uitgenodigd voor brainstorming sessies, want ik kan mij goed verplaatsen in zowel Nederlanders als buitenlanders,” vertelt ze. Toch vond ze het moeilijk om aan betaalde opdrachten te komen. Dit motiveerde haar om in maart 2017 SEY op te zetten. “Ik heb altijd mensen willen helpen. Dat is mijn roeping, kun je zeggen.”

Talent zien

Diversiteit staat hoog in het vaandel. Iedereen is welkom en er wordt niet gediscrimineerd op aspecten zoals geslacht, leeftijd, of etniciteit. De cursisten komen uit diverse walks of life: “Denk aan mensen die misschien een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, maar ook aan de buitenlanders die veel meer kunnen dan schoonmaken of werken in de bouw,” zegt Margarita. Haar doel is om mensen te motiveren om positiever over zichzelf te denken. “Ik ben iemand die talent ziet. Als ik mensen zie die negatief over zichzelf zijn, snap ik dat echt niet. Hoe kun je jezelf zo naar beneden trekken als je zo mooi bent?”

Software tester

In 2018 startte SEY met een omscholing tot software tester. De groep bestond uit zowel Nederlanders als nieuwe Nederlanders. Deze mix was belangrijk, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Deze cursus was zo’n succes dat het momenteel nog een keer wordt gegeven. Deze groep is momenteel druk bezig in het tweede deel van de cursus, waar de nadruk ligt op het opdoen van praktijk ervaring. Naast het verkrijgen van theoretische kennis is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. “Wij vinden het belangrijk om mensen te helpen om in zichzelf te geloven en ze te laten voelen dat ze er mogen zijn. Wij geven overal een positieve draai aan,” zegt Margarita.

De toekomst

De toekomstdromen voor SEY zijn groot. Margarita vertelt: “Mijn droom is dat vrijwilligers op den duur hier een betaalde baan kunnen krijgen.” Momenteel is de stichting druk bezig met het opzetten van een nieuwe leergang tot softwareontwikkelaar en een taalcursus voor migranten. Om deze projecten tot een succes te maken, heeft Margarita nieuwe vrijwilligers nodig. “Helaas gaan onze vrijwilligers gauw weg. Ze komen voornamelijk ervaring opdoen en stromen snel door naar een betaalde baan. Ik vind dit geweldig voor ze, maar ik heb wel vrijwilligers nodig,” vertelt Margarita.

Omdat inwerken veel tijd kost, wil Margarita graag dat toekomstige vrijwilligers ervaring hebben binnen het vakgebied. Daarnaast biedt SEY de mogelijkheid om zelf met ideeën te komen. Een can-do attitude is daarom erg belangrijk.

Voor SEY staan momenteel vier vacatures uit. Margarita ziet graag de vacatures communicatiemedewerker en management assistent snel vervuld vanwege de september start van de nieuwe leergang. Ben jij een software ontwikkelaar of heb je ervaring als beleidsmedewerker? Dan is SEY ook op zoek naar jou!

Kijk op de website van SEY voor meer informatie en eventuele verdere mogelijkheden binnen de organisatie.