Scharrelen verruimt de blik

Scharrelplussers, onderdeel van de ouderenorganisatie Groningen Plus, zoekt een enthousiaste activiteitenbegeleider. Het staat er zo eenvoudig, maar ik ben benieuwd naar de ideeën, plannen en de persoonlijke ervaringen erachter. Ik praat erover met iemand van het eerste uur, Jenneke Zantingh.

Ik-samenleving

Ze is boerendochter, moeder, oud-maatschappelijk werker en heeft altijd fulltime gewerkt. “Door het individualisme in de huidige maatschappij leven mensen vooral in hun eigen bubbel. Toename van discriminatie en uitsluiting van anderen houdt me erg bezig en ik maak mij er zorgen over” maakt Jenneke Zantingh (63) me gelijk haar zorg duidelijk. “Dat leven in je eigen bubbel was op onze boerderij ook al gewoon, maar je had ook je buren nodig.  Dat gold voor iedereen en men was zich ook bewust van die wederkerigheid. Het hield de gemeenschap leefbaar.” Dat gemeenschapsgevoel is het nog steeds waard om na te streven, maar is in een ik-samenleving niet meer zo vanzelfsprekend. Maar hoe pak je dat dan aan?

Al scharrelend

In haar uppie op de fiets van Maastricht naar Stad had ze ruim de tijd om na te denken over de ik-samenleving, waar uitsluiting en discriminatie op de loer liggen. Onderweg maakte ze kennis met de Scharrelacademie. Deze academie heeft de  filosofie dat wanneer  mensen scharrelend door het leven gaan, dit hun blik verruimt en het leven lichter maakt. Deze  filosofie blijft haken en twee jaar geleden vond Jenneke voor haar project onderdak bij Groningen Plus. “Onze missie is er eentje van de lange adem, maar we gaan ervoor.”

Uit je bubbel

Het doel van Scharrelplussers is om 50-plussers uit verschillende ‘bubbels’ met elkaar in contact te brengen om zo nieuwe ervaringen op te doen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend: zo kwamen bij een lunchconcert in De Oosterpoort ook mensen met een Stadjerspas, die voor het eerst bij een lunchconcert waren. Op een picknick in het Stadspark kwamen weer heel andere mensen af.

Hoe werkt het

Deelnemers organiseren zelf een interessante activiteit. Er is een kerngroep van drie ervaren en geschoolde vrijwilligers, die daarbij helpt. De opstart was goed en nu is het tijd om het project verder te ontwikkelen. Daarom zoekt de kerngroep een actieve  activiteitenbegeleider uit bijv. de kunst- en cultuursector, die het project mee gaat trekken en verder vorm geeft.

Respectvol

Organiseren en regelen zit Jenneke in het bloed. Desondanks blijft ze zich verwonderen over hoe mensen met elkaar omgaan. “Het boeit me als mensen de moed hebben om zich open te stellen voor iets geheel onbekends.” Omdat Scharrelplussers respectvol met elkaar omgaan, blijft het ook leuk.

Levenswerk

“Ik geloof erin en zie successen, dat is wat mij motiveert.” zegt Jenneke. “Ik zie graag dat mensen zelf initiatieven nemen samen met anderen die ze daarvoor niet kenden. Scharrelenplussers geeft haar energie: “Ik wil niet langs de kant toekijken, maar probeer op kleine schaal voor verbindingen te zorgen. Scharrelen is mijn levenswerk geworden”

Ook actief worden bij dit hoopvolle project? Dan is dit de vacature voor een enthousiaste activiteitenbegeleider.

Tekst en beeld: Gerard van Duinen