Spreekuur fondsen en subsidies

Ik wil iets organiseren, oprichten of regelen, maar hoe kom ik aan geld?

Er zijn heel wat initiatieven in Groningen, sommigen bestaan al heel lang, anderen zijn in oprichting. Ze doen goede dingen op het gebied van zorg, milieu of ontmoeting, ze doen iets in de buurt, voor kinderen, ouderen of gehandicapten of er is een eenmalig evenement met muziek, een spreker of  een workshop; alles in mogelijk. Wat ze gemeen hebben is dat er bij allemaal een punt komt dat ze geld nodig hebben. Soms voor iets simpels als een laptop of een website, maar het kan ook om veel ambitieuzere projecten gaan waarvoor een paar duizend euro nodig is.

Op woensdagen van 10 tot 13 uur kan je bij link050 binnen lopen voor het spreekuur  fondsen en subsidies.( Je kan ook een afspraak maken om op een ander tijdstip langs te komen). We kunnen ons immers voorstellen dat er een aarzeling is bij het indienen van een aanvraag. Want hoe kom je aan adressen van een fonds? Hoe dien je een aanvraag in? en welk fonds moet je dan aanschrijven? Link050 zoekt uit welke fondsen passen bij datgene waar je geld voor aanvraagt en geeft je daar de contactgegevens van. Let wel: de aanvraag moet je zelf doen maar wij zijn ervoor om je op weg te helpen.

Fondsen, subsidies en tips

Er is een verschil tussen fondsen en subsidie. Subsidie krijg je van de overheid, hier in Groningen is dat de gemeente of de provincie. Fondsen krijg je van organisaties, bedrijven of particulieren. Er zijn in Nederland zo’n 4000 fondsen. Sommigen zijn alleen actief op regionaal gebied, anderen zijn nationaal. Vaak richten ze zich op een bepaalde sector ( bijvoorbeeld kunst, armoede, milieu, medisch, kinderen of gehandicapten). Maar wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal heel precies willen weten waarvoor je het geld nodig hebt, of je een degelijk plan hebt en wat jouw eigen bijdrage is.

Hieronder volgen een paar tips voor als je een aanvraag wil indienen bij een fonds of een overheid:

  • Vraag het tijdig aan, liefst zes maanden van te voren. Als je weet dat de gemeente volgend jaar stopt met de subsidie begin dan nu al met fondsenwerving.
  • Stel een projectplan op. Hierin staat wat je wil doen,wat je wil bereiken en iets over uitvoering en de financiering. Je kan subsidie aanvragen voor materiële zaken (laptop, bureau, stoelen) of voor een eenmalig project of evenement. Je kan dus geen subsidie aanvragen om de huur of salariskosten te betalen (de zogenaamde exploitatiekosten).Waar zo’n projectplan aan moet voldoen vind je hier.
  • Zorg voor een begroting.
  • Je kan verschillende fondsen tegelijk aanschrijven maar pas het wel aan bij het fonds dat je aanschrijft. Je doet immers geen aanvraag bij Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor wanneer je een tuintje wil aanleggen bij een bejaardenflat!
  • Laat zien wat je eigen inbreng is, financieel of via vrijwilligers. Een eigen bijdrage van de aanvrager versterkt het project en de fondsaanvraag.
  • Onderzoek of crowdfunding iets voor je is. Dit kan heel goed in combinatie met een fondsaanvraag.
  • Wees authentiek, enthousiast, concreet en eerlijk.
  • Als je subsidie krijgt moet je verantwoording afleggen, dus bewaar de bonnetjes en let op dat je het geld ook besteed aan datgene waarvoor je het aangevraagd hebt. (Dus die laptop waar je om vroeg ook echt kopen en niet een filmcamera omdat je ineens besloot dat een professioneel filmpje op facebook nuttig zou zijn voor je naamsbekendheid.)
  • Meer tips vind je hier.

Het afgelopen jaar heeft link050 verschillende organisaties kunnen helpen met het indienen van een subsidie aanvraag of aanvraag bij een fonds. Link050 zelf  heeft ook  ervaring met fondsen; vorig jaar kregen we 2.500 van Mamamini ( De sluitingsdata voor een aanvraag bij Mamamini is overigens 29 februari en 31 augustus.)