Verbindt mensen en ideeën

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Het idee achter de participatiesamenleving is dat mensen vanuit hun eigen kracht meedoen in de samenleving. Eén van de vormen van (maatschappelijke) participatie is vrijwilligerswerk. Over deze vorm van participatie en de grenzen van vrijwilligerswerk is de laatste jaren veel debat. Wat levert vrijwilligerswerk op voor de mensen, maar ook, waar liggen de grenzen van vrijwilligerswerk? Het Sociaal Planbureau Groningen heeft hier onderzoek naar gedaan en de resultaten recentelijk gepubliceerd. Deze publicatie hebben wij hier voor je samengevat.

Wie zet zich in als vrijwilliger?

Ruim vier op de tien Groningers van 18 jaar en ouder zet zich momenteel in als vrijwilliger.
Dat betekent dat ruim 205 duizend personen momenteel vrijwillig actief zijn. Dat is bijna net
zoveel als in 2014; toen gaf 45% aan vrijwilligerswerk te doen. De meeste inzet is te vinden bij 65-74 jarigen, en onder inwoners van het platteland. Daarmee ligt Groningen boven het gemiddelde. Landelijk zijn het juist de 35-45 jarigen die relatief veel vrijwilligerswerk verrichten. Met het stijgen van het opleidingsniveau neemt ook het aandeel vrijwilligers toe. Zo is onder laag opgeleide Groningers 39% actief als vrijwilliger. Bij hoog opgeleiden ligt dit met 48% een stuk hoger. Deze sterke samenhang tussen opleidingsniveau en het verrichten van vrijwilligerswerk bestaat ook landelijk al jaren.

Sportvereniging en kerk meest populaire sectoren onder vrijwilligers

De meeste vrijwilligers in onze provincie zetten zich in voor sportverenigingen, kerken of scholen. Groningers doen het minst vaak vrijwilligerswerk bij vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en huurdersbelangen. De meeste vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk in minder dan 2 uur per week (43%). Een op de tien Groningers besteedt 8 uur of meer per week aan vrijwilligerswerk. Veruit de meeste vrijwilligers zijn al langer dan 1 jaar actief als vrijwilliger (87%). De meeste Groningers zijn vrijwilliger omdat zij iets willen bijdragen aan de samenleving via een organisatie waar ze zich verbonden mee voelen (56%). Andere redenen zijn om andere mensen te helpen (23%) of om iets voor de maatschappij te doen (22%). Vrijwilligerswerk wordt veel mensen niet gezien als een manier om extra vaardigheden en kennis op te doen. Driekwart van de Groningers is momenteel vrijwillig actief of is dat ooit geweest. Vooral 65-plussers, inwoners van het platteland en hoger opgeleiden doen relatief vaak vrijwilligerswerk. Zowel in Nederland als in Groningen is het aandeel vrijwilligers in de afgelopen 2 jaar niet veranderd.

Vrijwilligerswerk is belangrijk

Mensen zijn over het algemeen positief over de waarde van vrijwilligerswerk. Naast de maatschappelijk bijdrage heeft vrijwilligerswerk ook een sociale functie. Vrijwilligers bouwen sociale contacten en daarmee sociale netwerken op. Wel hebben veel mensen moeite met de verstrengeling van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Zowel in Groningen als landelijk zien we dat meer mantelzorg kan belemmeren om vrijwilligerswerk te doen, of dat mantelzorg teveel gelijk wordt gesteld aan vrijwilligerswerk. Het CBS is bang dat, omdat burgers steeds meer mantelzorg moeten verlenen, ze minder tijd overhebben om aan vrijwilligerswerk te kunnen besteden. Ook is het CBS bang dat werk en vrijwilligerswerk steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Aan de andere kant moeten ontwikkelingen zoals de groei van het aantal 65-plussers en het stijgende aantal hoger-opgeleiden, hier tegengas aan geven. Wel zijn er aanwijzingen dat de toekomstige 65-plusser het leven mogelijk anders inricht.

Download hier de originele publicatie.

Bron: Feitenblad Vrijwilligerswerk – Sociaal Planbureau Groningen

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).