Verbindt mensen en ideeën

Voorzitter cliëntenraad

TSN Thuiszorg Groningen | Vacature nr. 12972

Spoedvacature

Taken en werkzaamheden

Voorzitter cliëntenraad Mercator tevens lid Koepel Intramurale Cliëntenraden TSN.

 • Het behartigen van de belangen van de cliënten van het woonzorgcentrum Mercator.
 • Contacten onderhouden met bewoners/familie/mantelzorgers van Mercator, hen informeren en hun mening/advies vragen over de werkzaamheden van de cliëntenraad.
 • Voorzitten van de vergadering van de lokale cliëntenraad.
 • Het behartigen van de belangen van de drie woonzorgcentra van TSN (Voor Anker te Hoogezand en De Ebbingepoort en Mercator in Groningen) op centraal niveau.
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de Koepel intramurale Cliëntenraden (KIC).

Minimale opleidingsniveau: lbo/mavo/vmbo

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Affiniteit met ouderen en geïnteresseerd in de ouderenzorg.
 • Kan een vergadering leiden.
 • Kan optreden namens de lokale cliëntenraad.
 • Beschikt over een bindend, enthousiasmerend vermogen.
 • In staat is tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de bewoners.
 • Kan denken en handelen vanuit het cliëntperspectief.
 • Kan beleidsstukken lezen en zich hierover een mening vormen.
 • Kan opereren in teamverband.
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Interessant of leuk aan deze vacature

TSN is een aanbieder van verpleging en verzorging met een sterke regionale focus. Met ruim 1800 medewerkers die werkzaam zijn op de drie woonzorglocaties, in 85 wijkteams en specialistische teams levert TSN professionele zorg aan cliënten en bewoners. Verder biedt TSN personenalarmering en heeft zij een eigen ledenservice, waarmee cliënten korting kunnen krijgen op comfortdiensten. TSN verleent zorg in de volgende regio’s: Groningen, Twente, Drenthe, Apeldoorn, Haarle.

Alle drie de woonzorgcentra van TSN hebben een eigen lokale cliëntenraad. Deze lokale raden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van hun woonzorgcentrum. Iedere lokale cliëntenraden vaardigt hun voorzitter af naar de Koepel Intramurale Cliëntenraden (KIC). De KIC is bevoegd om advies te geven of in te stemmen met voorgenomen besluiten die betrekking hebben op alle drie de woonzorgcentra van TSN.

Extra informatie

De cliëntenraad van Mercator fungeert als spreekbuis voor het gemeenschappelijke belang van de bewoners van het woonzorgcentrum en kan als zodanig een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg en welzijn van de bewoners.

Vrijwilligerswerk, Thuiswerk mogelijk
WA-verzekering, scholing, onkostenvergoeding, reiskosten
Voor onbepaalde tijd
minimaal 3 uur, maximaal 3 uur
Nee
Woonzorg centrum Mercator

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?

Contactpersoon

Irene Wolters
recruitment@tsn-thuiszorg.nl
0505241131
Mobiel: 0628370217

Informatie over de organisatie

TSN Thuiszorg Groningen
Kraaienest 70
9733 HH Groningen
Website: https://www.tsn-thuiszorg.nl/thuiszorg/Woon_en_Zorg_centrum_mercator/

Doelstelling organisatie

Zorg voor de individuele cliënt gericht op de persoonlijke behoefte van die cliënt op lichamelijk, sociaal, psychisch en religieus terrein, binnen de grenzen van het zorgcentrum.

Belangrijkste activiteiten

Het aanbieden van activiteiten en het ondersteunen bij de persoonlijke zorgvraag.

Terug naar vacatureoverzicht