Lid cliëntenraad

TSN Thuiszorg Groningen • vacature nr. 13657

Taken en werkzaamheden

TSN is een aanbieder van verpleging en verzorging met een sterke regionale focus. We staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder. De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als TSN innoveren we mee met de veranderingen, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg.

Met ruim 1800 medewerkers die werkzaam zijn op onze drie woonzorg locaties, in onze 85 wijkteams en specialistische teams leveren wij professionele zorg aan onze cliënten en bewoners. We bieden daarnaast personenalarmering en hebben een eigen ledenservice, waarmee cliënten korting kunnen krijgen op comfortdiensten. Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij en voelen onze cliënten zich met recht ‘verzorgd door TSN’. TSN verleent zorg in de volgende regio’s: Groningen, Twente, Drenthe en Apeldoorn.
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de TSN cliëntenraad!

 • De extramurale cliëntenraad (CR) van TSN bestaat uit betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die in het werkgebied van TSN wonen.
 • De CR behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van TSN Verzorging & Verpleging en heeft de bevoegdheid op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling TSN gevraagd of ongevraagd advies te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld over belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van TSN Verzorging & Verpleging, het vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling voor cliënten of het vaststellen van beleid op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid of hygiëne van cliënten. Allemaal onderwerpen, die direct de zorg en de dienstverlening van cliënten aangaan.
 • Ook is het de taak van de CR knelpunten in de uitvoering van het beleid en de behoeften van de clienten te signaleren.

Vaardigheden en kwaliteiten

Wie kunnen er CR lid zijn?
Leden van de CR kunnen cliënt, een familielid of een mantelzorger van een cliënt zijn. In ieder geval iemand die betrokken is bij TSN, enthousiast en kritisch is. Daarnaast is van belang, dat u

 • Tijd en energie heeft om stukken te lezen.
 • Mobiel bent/kunt reizen voor het bijwonen van vergaderingen; de CR vergadert gemiddeld 5 à 6 dagen per jaar fysiek in Zwolle of Groningen.
 • In staat bent zich goed in woord en geschrift uit te drukken.
 • Computervaardig bent. U krijgt een laptop of tablet van TSN ter beschikking.
 • Bereid en in staat bent voor het volgen van fysieke en/of digitale externe trainingen en dat u daar verslag van kunt doen.
 • Overleg- én sparringpartner kunt zijn voor de algemeen directeur.
 • Graag contact onderhoudt met cliënten en zich kunt inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager.
 • Gericht bent op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunt laten zien.
 • De cliëntenraad ziet als een team van goedwillende vrijwilligers met verschillende kwaliteiten.

Interessant of leuk aan deze vacature

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een enthousiaste, actieve en betrokken CR, die denkt vanuit het cliëntbelang en wiens stem en mening wordt gehoord en gewaardeerd binnen de organisatie.
 • De mogelijkheid voor het volgen van gerichte scholing/opleiding voor het correct kunnen invullen van de rol van CR-lid.
 • Laptop of tablet van TSN.
 • Geïndexeerde jaarlijkse vergoeding.
 • TSN faciliteert de ambtelijke ondersteuning van de CR.

Extra informatie

Bent u of kent u iemand die een bijdrage wil leveren aan de CR van TSN om gezamenlijk de belangen van de cliënten te behartigen? Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via clientenraad@tsn-thuiszorg.nl Of neem alvast een kijkje op onze site; www.tsn-thuiszorg.nl
Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Groningen, Twente, Drenthe en Apeldoorn

Informatie over de organisatie

TSN Thuiszorg Groningen
Kraaienest 70
9733 HH Groningen
Website: https://www.tsn-thuiszorg.nl/thuiszorg/Woon_en_Zorg_centrum_mercator/

Print