Verbindt mensen en ideeën

Medewerker spreekuur schuldhulp preventie.

Leger des heils Dirk Huizingastraat | Vacature nr. 9402

Spoedvacature

Taken en werkzaamheden

Doelstelling van de activiteit: Het Sociaal Maatschappelijk schuldhulp preventie spreekuur is een aanbod waarvan mensen gebruik kunnen maken in het kader van informatieverstrekking, doorverwijzing of praktische opvolging van een hulpvraag. Door het bieden van persoonlijke aandacht wordt mede de drempel voor achterliggende activiteiten de koffiehoek, kledingwinkel, maaltijdvoorziening, de voedselbank en groepsgerichte activiteiten verlaagd.
De werkzaamheden zijn:

 • Ontvangen en te woord staan van bezoekers.
 • Leggen en onderhouden van contacten met hulpvragers.
 • Voeren van hulpverleningsgesprekken en het beoordelen van de hulpvraag.
 • Verzorgen van administratieve werkzaamheden waaronder het registreren van hulpverleningscontacten, de duur en intensiteit daarvan.
 • Verstrekken van informatie.
 • Kunnen doorverwijzen bij specifieke hulpvragen.
 • Leggen en onderhouden van interne en externe contacten ten behoeve van de hulpvragen.
 • Geheimhouding over informatie die tijdens de werkzaam­heden bekend is geworden en waarvan vermoedt kan worden dat dit vertrouwelijk is.
 • Het signaleren van individuele behoeften en problemen van hulpvragers.
 • Het verrichten van dienstverlenende taken gericht op een goede voortgang van de activiteit(en).
 • Het bijwonen van vergaderingen van het team Maatschappelijk werk.
 • Regelmatig terugkomend overleg: afstemming teamleden en coördinator voor aanvang of bij overdracht van de werkzaamheden.
 • Eenmaal per twee maanden teamoverleg bijwonen.

1.Eenmaal per jaar vindt een tevredenheids- en evaluatiegesprek plaats. Het gesprek wordt gehouden met de coördinator Maatschappelijke Dienstverlening.
2.Periodiek in het functioneren aan de coördinator MDV. Bij het ontbreken daarvan aan de korpsofficier of een andere nader te noemen leidinggevende.
3.De medewerker is bevoegd initiatieven te nemen en te ontwikkelen die in redelijke zin binnen de uitvoering van de functie verwacht mag worden. Bij twijfel kan de coördinator geraadpleegd worden. 

Minimale opleidingsniveau: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

De medewerker sociaal maatschappelijk spreekuur moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

 • Doelstelling Leger des Heils onderschrijven.
 • Een christelijke levensovertuiging bezitten.
 • Een gerichte opleiding op het gebied van Maatschappelijk werk en dienstverlening en Maatschappelijk juridische Dienstverlening of achtergrond schuldhulp verdient de voorkeur.                       
 • Ervaring hebben in het omgaan met mensen.
 • Gezellig en open karakter.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Interessant of leuk aan deze vacature

Als spreekuurhouder kom je met allerlei verschillende mensen in aanraking.

Extra informatie

De functie heeft een omvang van gemiddeld  2 uur per 2 weken.
De medewerker maakt deel uit van de Maatschappelijke Dienstverlening van Korps Groningen.

Lees hier het ervaringsverhaal van Johanna.

Vrijwilligerswerk
vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding, Verklaring Omtrent het Gedrag vereist
Voor onbepaalde tijd
minimaal 2 uur, maximaal 2 uur
Nee
donderdagmiddag
Leger des Heils Korps Groningen, Dirk Huizingastraat 15/17, 9713GL, Groningen

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?

Contactpersoon

Dhr. Peter de Vreeze
peter.de.vreeze@legerdesheils.nl
Mobiel: 0613063072

Informatie over de organisatie

Leger des heils Dirk Huizingastraat
Dirk Huizingastraat 17
9713 GL Groningen
Website: http://www.legerdesheils.nl/korpsgroningen

Doelstelling organisatie

Christelijke instelling.

Belangrijkste activiteiten

Sociale contacten en gezellig met de gasten koffie drinken en de maaltijd gebruiken. De vrijwilligers zorgen met elkaar dat alles op tijd gereed staat voordat de gasten komen.

Terug naar vacatureoverzicht