Verbindt mensen en ideeën

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een verzamelnaam voor activiteiten en investeringen die een bedrijf in de samenleving doet voor specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen, die niet direct te maken hoeven te hebben met de bedrijfsactiviteiten.

De activiteiten van MBO richten zich op het leefbaar maken en houden van de lokale samenleving, waarvan het bedrijf en haar medewerkers deel uitmaken. Bedrijven betekenen op een actieve manier iets voor de vrijwilligerswereld, door de vrijwillige inzet van menskracht en het beschikbaar stellen van faciliteiten, netwerken, materiaal, kennis en kunde.

MBO vormen

Een bedrijf of afdeling kan een dagje helpen bij een grote klus tijdens het jaarlijkse teamuitje, zodat de vrijwilligersorganisatie wat extra kan doen voor de vereniging, de bewoners of de natuur. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld het clubhuis van de voetbalclub in de buurt opknappen of een dagje uit organiseren voor de bewoners van een verzorgingshuis. Deze concrete MBO-vorm heet medewerkersvrijwilligerswerk. Andere vormen van MBO zijn:

  • Faciliteiten: aanbieden van accommodatie of vervoersmiddelen.
  • Materiaal: aanbieden van computers, meubilair, bouwmaterialen.
  • Kennis en kunde: handen uit de mouwen steken en kennis overdragen.

Waarom kiezen voor MBO?

Omzetstijging en winst zijn niet de enige pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering. Ondernemers weten dat zij ook gebaat zijn bij een gezonde (sociale) omgeving. En daar levert MBO een bijdrage aan. Daarnaast draagt MBO bij aan een positief imago van het bedrijf, aan het aanboren van nieuwe markten en vergroten van het netwerk. Maar er is ook winst in menselijke zin, want het is goed voor de onderlinge communicatie en teamgeest, en bevordert inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele medewerkers. En bovenal: maatschappelijke activiteiten zijn leuk en inspirerend om te doen!

 Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.