Verbindt mensen en ideeën

Wat is Link 050

In Groningen gebeurt veel rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Link 050 is de plek die op dit gebied alles aan elkaar verbindt. Link 050 vormt een kennis- en netwerkplatform waarmee jouw initiatief of idee op deskundige manier ondersteuning krijgt en waar jij terecht kan met alle vragen omtrent vrijwilligerwerk en participatiebanen. Een plek voor en door Stadjers. Link staat dan ook voor Locatie voor Ideeën , Netwerken en Kennis.

Het initiatief voor Link 050 komt oorspronkelijk van MJD en wordt mede financieel gesteund door de gemeente Groningen. Dit legt de basis voor een concept wat zich kenmerkt door verbinden, delen en samenwerken.

Missie

Als alle Stadjers de mogelijkheden hebben om mee te doen en zich actief in te zetten voor de samenleving, dan is de missie van Link 050 geslaagd. Via samenwerking deelt Link 050 kennis en ervaring, versterkt bestaande verbanden en ondersteunt nieuwe initiatieven. Link 050 is een locatie en een werkwijze voor en door Stadjers.

Visie

Link 050 wil stimuleren dat jij en andere Stadjers kunnen en willen meedoen in hun buurt en stad. Wij brengen kennis, expertise en partijen rond vrijwillige inzet en burgerinitiatieven samen. De locatie van Link 050 is het dynamische centrum van netwerken, kennis en samenwerking op deze gebieden.Kom langs bij link 050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij Link 050.

Oude Ebbingestraat 55, 9712 HC Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Open maandag 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur.