Verbindt mensen en ideeën

Wat is link050

In Groningen gebeurt veel rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Link050 is de plek die op dit gebied alles aan elkaar verbindt. Link050 vormt een kennis- en netwerkplatform waarmee jouw initiatief of idee op deskundige manier ondersteuning krijgt en waar jij terecht kan met alle vragen omtrent vrijwilligerswerk en participatiebanen. Een plek voor en door Stadjers. Link staat dan ook voor Locatie voor Ideeën , Netwerken en Kennis.

Het initiatief voor link050 komt oorspronkelijk van MJD (Sinds 1 januari 2022 is MJD Welzijn opgegaan in WerkPro) en wordt mede financieel gesteund door de gemeente Groningen.  Dit legt de basis voor een concept wat zich kenmerkt door verbinden, delen en samenwerken.

Missie

Als alle Stadjers de mogelijkheden hebben om mee te doen en zich actief in te zetten voor de samenleving, dan is de missie van link050 geslaagd. Via samenwerking deelt link050 kennis en ervaring, versterkt bestaande verbanden en ondersteunt nieuwe initiatieven. Link050 is een locatie en een werkwijze voor en door Stadjers.

Visie

Link050 wil stimuleren dat jij en andere Stadjers kunnen en willen meedoen in hun buurt en stad. Wij brengen kennis, expertise en partijen rond vrijwillige inzet en burgerinitiatieven samen. De locatie van link050 is het dynamische centrum van netwerken, kennis en samenwerking op deze gebieden.

Privacy en Klachten

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met privacy en klachten verwijzen wij je door naar de website van WerkPro.

 Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.