Veel gestelde vragen vrijwilligerswerk

Waarom zou ik vrijwilligerswerk doen title

Het doen van vrijwilligerswerk biedt vele voordelen, waaronder het vergroten van je vaardigheden, het gevoel hebben een bijdrage te leveren aan de samenleving, nieuwe mensen ontmoeten of werkervaring opbouwen. Wil je de 6 goede redenen om vrijwilligerswerk te doen weten? Lees meer.

Hoe vind ik vrijwilligerswerk title

Je kunt op verschillende manieren vrijwilligerswerk vinden. Je kan zelf contact opnemen met organisaties die je interessant vindt en vragen wat de mogelijkheden zijn. Ook kan je zoeken in onze vacaturebank. Wil je weten hoe dit werkt? Lees meer.

Tips als ik vrijwilligerswerk ga zoeken title

Je wilt vrijwilligerswerk doen, dat is super. maar hoe vind je wat bij jou past? Stel jezelf van te voren een aantal vragen, dit maakt het zoeken naar een leuke vacature die bij je past makkelijker. Lees meer.

Mag je bij elke organisatie of bedrijf vrijwilligerswerk doen title

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. De organisatie mag geen winstoogmerk hebben (geen vennootschapsbelasting betalen). Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan. Alle organisaties die staan ingeschreven in onze vacaturebank zijn gecontroleerd. Het zijn verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven. Wil je meer informatie hierover lezen kijk dan op de website van de belastingdienst.

Gratis cursussen en workshops (Ontwikkellink) title
Moet ik een contract of overeenkomst tekenen als vrijwilliger title

Het is niet verplicht om een vrijwilligersovereenkomst of contract te tekenen. Maar het kan wel handig zijn om afspraken op papier te zetten, bijvoorbeeld over de vergoedingen die je krijgt en wat jouw taken zijn. Zo voorkom je onduidelijkheid.
Download hier een voorbeeld overeenkomst.

Wat is een VOG en moet ik een VOG aanvragen title

Voor sommige functies binnen vrijwilligerswerk heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vrijwilligerswerk dat je gaat doen. De VOG is een belangrijk onderdeel om de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving te waarborgen. Lees meer.

Wordt er ook een vrijwilligersvergoeding betaald title

Als je vrijwilligerswerk doet kan de organisatie je hiervoor een vergoeding betalen. De organisatie is niet verplicht dit te doen en het is vaak afhankelijk van hun financiële mogelijkheden. Lees meer.

Krijg ik reiskosten-/onkostenvergoeding title

Als je vrijwilligerswerk doet dan kan de organisatie je reiskosten of onkosten vergoeden. Ze zijn dit echter niet verplicht en het is vaak afhankelijk van hun financiële mogelijkheden. Let er op dat je onkostenvergoeding samen met je vrijwilligersvergoeding niet boven de maximum vergoeding per maand (€190) en per jaar (€1.900) (cijfers 2023). Als dit hoger is dan moet je hierover belasting betalen.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering title

Door vrijwilligerswerk kun je werkervaring opdoen. Daarom staan uitkerende instanties er meestal positief tegenover. Als je een uitkering ontvangt en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, dan is het raadzaam dit bij je uitkerende instantie te melden. Voor iedere uitkering gelden namelijk regels. Lees meer.

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk title

Doet u vrijwilligerswerk voor andere mensen of voor de samenleving? Dan bent u automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Groningen. Uw vrijwilligerswerk moet wel onder een georganiseerd verband vallen. Ook de organisatie waarvoor u werkt is verzekerd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Groningen.
De gemeente Groningen heeft zijn vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Centraal Beheer.

Waar kan ik terecht voor persoonlijk advies title

Link050 is het vrijwilligerssteunpunt van de gemeente Groningen. Wil je graag samen met een van onze vrijwilligers of medewerkers kijken naar geschikte vacatures komt dan gerust langs. Lees meer.

Mag ik zelf contact opnemen met een vrijwilligersorganisatie title

Als je een leuke vacature hebt gevonden in onze vacaturebank dan worden bij de vacature altijd de gegevens getoond van de organisatie en contactpersoon. Je mag zelf contact met hun opnemen voor extra informatie of het maken van een afspraak. Dit hoeft niet via link050 te gaan. Lees meer.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwsbrieven/vacature of cursus overzichten title

Link050 brengt verschillende nieuwsbrieven uit waarop je je kan abonneren. Zoals een vacature top 10 of vrijwilligers verhalen. Lees meer.

Zijn er ook leeftijdgebonden regels aan vrijwilligerswerk title

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de Arbowetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn daarom niet uitgezonderd van zowel de arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet.
Welke regels gelden voor welke leeftijd kunt u terug vinden op de website van het NOV (Platform vrijwillige inzet).

Asielzoekers en vrijwilligerswerk title

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Wel toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk. De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt daarom een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV. Lees meer.

Niet-Nederlanders en vrijwilligerswerk title

Niet-Nederlanders die vrijwilligerswerk willen doen zijn in twee groepen in te delen:
1. De eerste groep bestaat uit niet-Nederlanders die zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken.
2. De tweede groep zijn niet Nederlanders die geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Lees meer.