Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Wel toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk. De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt daarom een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV. Het UWV toetst of het vrijwilligerswerk aan de hieronder opgenoemde voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan geeft UWV de vrijwilligersverklaring af aan de organisatie. Een organisatie hoeft niet opnieuw een vrijwilligersverklaring aan te vragen als meer asielzoekers hetzelfde vrijwilligerswerk gaan doen.

De eisen van het UWV aan vrijwilligerswerk zijn:

  • Het werk is meestal onbetaald.
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • Het werk is goed voor de samenleving. Bijvoorbeeld werk in een buurtcentrum, of wandelen met ouderen.

Als een asielzoeker eenmaal een verblijfsvergunning heeft, is er geen vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan ‘arbeid vrij toegestaan, geen twv vereist’.

Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder vrijwilligersverklaring van het UWV? Dan is er sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.