Vrijwilligerswerk voor niet-Nederlanders

Niet-Nederlanders die vrijwilligerswerk willen doen zijn in twee groepen in te delen:

  1. De eerste groep bestaat uit niet-Nederlanders die zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken. Voor hen gelden in het kader van vrijwilligerswerk dezelfde voorwaarden als voor Nederlanders. In principe zijn dit burgers uit alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
  2. De tweede groep zijn niet Nederlanders  die geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Indien zij vrijwilligerswerk willen doen, moeten zij zelf of de ‘werkgever’ een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV  en/of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de IND. Het gaat hier om burgers van buiten de EU, een TWV moet aangevraagd worden voor een periode korter dan 3 maanden. Voor een periode van langer dan 3 maanden is de GVVA noodzakelijk.

Meer informatie hier over kan je terugvinden op de website van het NOV (Platform Vrijwillige Inzet)