Vrijwilligersvergoeding

Als je vrijwilligerswerk doet kan de organisatie je hiervoor een vergoeding betalen. De organisatie is niet verplicht dit te doen en het is vaak afhankelijk van hun financiële mogelijkheden. Volgens de belastingdienst mag een vrijwilligersvergoeding voor iemand vanaf 21 jaar oud maximaal €5,50 euro per uur zijn (€3,25 als je jonger dan 21 jaar bent). De maximum vergoeding per maand is 210 euro en per jaar is 2.100 euro (inclusief onkostenvergoeding en vergoedingen in natura zoals cadeautjes). (cijfers 2024) Als de vergoeding hoger is dan de maximum bedragen, dan moet er belasting overbetaald worden

Let op als je bij verschillende organisaties vrijwilligerswerk doet en vergoedingen ontvangt. Je moet de totale vergoeding opgeven als deze hoger is dan de maximum vergoeding. Ook als je onkostenvergoeding en vergoedingen in natura zoals cadeautjes ontvangt tellen die mee in de totalen

Als je een bijstandsuitkering hebt, kan de hoogte van de uitkering veranderen als de vrijwilligersvergoeding hoger is dan de maximum vergoeding. Als je jonger dan 27 jaar bent dan kan je vrijwilligersvergoeding (ook als die lager is dan de maximum vergoeding) wel gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering.

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving omtrent de vrijwilligersvergoeding klik dan op onderstaande links.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/

https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligersvergoedingen/default.aspx#verg3