Verbindt mensen en ideeën

Mensen maken Groningen: Alexandra en Margot

In dit Jaar van de Vrijwilliger mogen schrijvers voor de wijkkrantjes niet ontbreken; dit duo laat zien hoe professioneel ze kunnen zijn.

Deze dames, Margot en Alexandra, die overdag gewoon betaald werk doen, hebben, als schrijvers voor de wijkkrant De Oosterpoorter belangrijk speurwerk verricht. Ze onderzochten de plannen rond de nieuwe Zuidelijke rondweg. In twee weken schreven ze drie lange artikelen. Op basis van zoom-interviews, lange rapporten gevonden op internet, lastig leesbare pdf’s schreven ze over grondwater dat er aan de ene kant teveel en aan de andere kant te weinig zal zijn, over vieze lucht en mogelijk verzakkende woningen en over de vraag of het nieuwe Zuiderplantsoen dat op het dak van de ‘tunnel’ zal komen wel een echt zusje van het Noorderplantsoen kan worden. De Gezinsbode vond het allemaal  belangwekkend genoeg om een artikel over te nemen. Zodoende hebben deze vrijwillige journalisten van een ‘gewoon’ wijkkrantje niet alleen de wijk maar ook de hele stad geïnformeerd en sommigen vast gealarmeerd. De aannemer, Combinatie Herepoort die het project uitvoert schijnt ook wel wat geschrokken te zijn van de serie artikelen.
Kritische journalisten die goed onderzoek doen kan je dus ook vinden onder vrijwilligers die hart hebben voor hun wijk en hun stad.

 

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.