Verbindt mensen en ideeën

10 – Stappenplan

Om het verenigingen en stichtingen gemakkelijk te maken om aan de wet te voldoen, heeft het IVBB samen met grote koepelorganisaties samengewerkt en een stappenplan opgesteld. Wij, link050,  hebben ons als partner aangesloten bij dat collectief zodat jullie ook gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een korting van 50% . Wil je meer informatie over het WBTR-stappenplan of je aanmelden:    https://wbtr.nl/partner/link050/ . De kortingscode is:  LINK050WBTR.

Geen groot probleem mits je de WBTR goed regelt … 10 stappen

Het is voor verenigingen en stichtingen heel onprettig als niemand meer bestuurslid durft te worden of te blijven vanwege dit aspect van de wet. Angst is helemaal niet nodig. Het is niet zo ingewikkeld om problemen te voorkomen. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet als bestuur met elkaar afspreken hoe je binnen vereniging of stichting besluiten neemt. Hoe je omgaat met zaken die financiële gevolgen hebben. Hoe besluitvorming is geregeld als het bestuur niet compleet is. Hoe je omgaat met tegenstrijdig belang. De wet heeft 10 onderdelen die aandacht nodig hebben.

Het WBTR-stappenplan helpt je daarbij. Daarin staat wat in bepaalde situaties wel en niet mag. Allemaal uitgelegd in begrijpelijke taal en met een uitlegvideo per onderdeel.

Handelwijze vastleggen

Vervolgens is het van belang de gemaakte afspraken vast te leggen: zo doen we dat binnen onze vereniging of stichting. Dat vastleggen doe je in het online werkboek in het WBTR-stappenplan. Voorbeeldteksten helpen je daarbij. Die opgeslagen informatie is handig als leden of anderen erom vragen. Ze stelt toekomstige bestuursleden ook gerust. Ze zien meteen: hier wordt goed omgegaan met aansprakelijkheid.

In drie uur met 10-stappenplan greep op nieuwe wet 

Het stappenplan voorziet in de invulling van de wettelijke plichten: binnen het bestuur bespreken van de bestuurlijke gang van zaken, het borgen van de financiën en het zekerstellen van het democratisch proces. Dit alles met als doel de kwaliteit van de processen binnen de vereniging/stichting te verbeteren en bestuursleden bewust te maken van de gewijzigde aansprakelijkheid. Zo kunnen bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor besluitvorming, ook als ze er zelf niet direct bij betrokken waren. Om risico’s te vermijden, is het gewenst procedures binnen de organisatie goed te bespreken, te omschrijven en vast te leggen. Dat alles vergt ongeveer drie tot vier uur, leert de ervaring. Als alle stappen zijn doorlopen, is een goede basis ontstaan waarmee op een later moment de statuten kunnen worden aangepast. Mochten er gaandeweg juridische vragen zijn, staan medewerkers van de juridische helpdesk klaar om die te beantwoorden. Voor deze dienstverlening worden geen extra kosten in rekening gebracht.Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.