Resultaten onderzoek onder 224 sport-, dorps- en culturele verenigingen en andere initiatieven

Uit onderzoek onder 224 sport-, dorps- en culturele verenigingen en andere initiatieven blijkt dat 73% van de Groninger verenigingen op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen, CMO STAMM en KultuurLoket (VRIJDAG) deden, in opdracht van de provincie Groningen, onderzoek naar de staat van vrijwilligersorganisaties in de provincie Groningen. 224 verenigingen werkten mee aan het onderzoek dat zich richtte op het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers.

Saamhorigheid, gezelligheid en een zinvolle bijdrage willen leveren zijn nog altijd de belangrijkste redenen waarom mensen vrijwilligerswerk willen doen voor hun club. Toch heeft 73% van de verenigingen een gebrek aan helpende handen. Bij 44% van de verenigingen staat het water aan hun lippen, zij geven aan hulp nodig te hebben bij het vinden en binden van vrijwilligers. 41% heeft de wens om vernieuwingen aan te brengen in het bestuur. Op basis van deze resultaten gaan de steuninstellingen de provincie in om samen met de vrijwilligerssteunpunten huidige besturen te ondersteunen en inspireren.

Meer informatie vind je op de website van CMO STAMM of de website van vrijwilligersgroningen