Vrijwilligersbeleid

Wat is vrijwilligersbeleid?
Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.

Waarom vrijwilligersbeleid?
Om duidelijkheid te geven aan zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie. Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers. Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie.

Wat staat in het vrijwilligersbeleid?

  • Visie op vrijwilligerswerk.
  • Positie van de vrijwilligers.
  • Taken en taakafbakening.
  • Werving, selectie en introductie van vrijwilligers.
  • Begeleiding en scholing.
  • Informatie en inspraak.
  • Materiële voorzieningen.
  • Geschillen.
  • Evaluatie.