Balans in het bestuur

Emancipatie zit in het DNA van Sadhna Oediet Doebé. Haar missie is het om mensen meer regie en verantwoordelijkheid over hun eigen leven te geven. Dat doet ze niet alleen binnen haar werk als coach, maar ook binnen haar vrijwilligerswerk als bestuursvoorzitter van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn.

Evolutie

Jasmijn biedt vrouwen van alle achtergronden een veilige plek, het biedt de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien die goed zijn voor de gezondheid, het welbevinden en kansen op de arbeidsmarkt. En het is een plek waar vrouwen buitenshuis anderen kunnen ontmoeten, elkaar kunnen bekrachtigen en solidariteit kunnen ontwikkelen en ervaren. Sadhna: “Met al onze activiteiten proberen we de kansen voor vrouwen te vergroten.” Al pratend komt ze tot deze conclusie: emancipatie is evolutie. “Het is meegaan met je eigen fase en je eigen tijd. Emancipatie zag er dertig jaar geleden heel anders uit dan nu.”

Inclusie

Jasmijn begon dertig jaar geleden met het idee dat ‘vrouwen in kwetsbare posities geëmancipeerd moesten worden’. Volgens Sadhna is dat dus nog steeds actueel. “Er is nog altijd een groot verschil tussen de positie van mannen en van vrouwen. Maar er is ook een verschil tussen de positie van vrouwen onderling. Om de kansengelijkheid van alle vrouwen te vergroten, is er inclusie nodig: iedereen doet mee en heeft recht op dezelfde kansen. Emancipatie kan niet zonder inclusie. Het gaat om emancipatie van de gehele maatschappij. En niet dat één groep voor een andere groep bepaalt wat emancipatie is en hoe dat eruit moet zien.”

Wit bestuur

De doelgroep van Jasmijn bestond vanaf het begin voor een groot deel uit migrantenvrouwen. Zij moesten kennis opdoen over de Nederlandse taal en participeren in de samenleving. Het bestuur bestond echter vooral uit witte mensen. “Destijds wisten zij wat er nodig was om zo’n organisatie op te zetten. Maar, sinds die tijd heeft Jasmijn vrijwel altijd een witte directeur, een witte bestuursvoorzitter en een voornamelijk wit bestuur gehad.” Nu, dertig jaar later, is dat achterhaald. Jasmijn moet inclusief zijn en dit ook uitdragen in de gehele organisatie. Dus ook in het bestuur. Maar hoe bereik je dat?

Balans

“Bij de werving van nieuwe bestuursleden wordt er vaak in eigen kring gezocht. En bij witte mensen bestaat die kring meestal uit witte mensen. Bovendien, je mag blij zijn als je twee mensen bereid vindt en die nemen we dan eigenlijk altijd aan.” Dit keer heeft het bestuur van Jasmijn het anders aangepakt en de vacatures openbaar gemaakt, onder andere via de eigen website en LinkedIn. Het resultaat was veertien brieven en dus de mogelijkheid om te selecteren. En, HEEL BELANGRIJK, een bestuur waarin er representatie is van de maatschappij, de stad Groningen, de doelgroep en de missie van Jasmijn.

Ervaring

Jasmijn zoekt vanaf januari 2022 nog één bestuurslid, een penningmeester. “We zoeken vrouwen met een financieel/economische achtergrond en die inzicht hebben in wat Jasmijn nodig heeft om in de toekomst voort te bestaan. Dus iemand met bestuurservaring.” In elk geval moet het iemand zijn die, net als Sadhna, wil dat alle vrouwen toegang krijgen tot kansengelijkheid en weet wat daarvoor nodig is op strategisch/tactisch gebied.

Interesse? Neem dan contact op met S.Oedietdoebe@gmail.com.

Tekst en fotografie: Leonie Barnier