Begonnen als vrijwilliger

“Waar we nood zien daar gaan we wat doen”. Je zou het de roeping van Evert Sulman kunnen noemen. Hij begon 7 jaar geleden in Beijum als vrijwilliger en is inmiddels als directeur van Kwartiermakers nog steeds aan het werk met het verbinden van mensen, initiëren van projecten en het inspireren van mensen, alles gericht op het tot bloei brengen van de stad.

Een Koepelorganisatie

Inmiddels is Kwartiermakers een koepelorganisatie geworden waar diverse stichtingen zijn ondergebracht: Groningen Verwelkomt (gericht op vluchtelingen), de Stadshelden (voor jonge vrijwilligers), Community Builders (buurtgericht opbouwwerk), Het Overweeghuis (waar vrouwen uit de prostitutie de rust krijgen om na te denken over wat ze willen) en Missie050 (verbindende koepelorganisatie van zo’n 70 kerken met de stad). Al deze projecten worden door vrijwilligers uitgevoerd, er zijn een paar parttime betaalde krachten.

Schaatsen

Evert vertelt dat hij nu niet meer, als een vrijwilliger, alles zelf kan doen. Als kwartiermaker doet hij de verkenning, zet de boel op en laat het dan zoveel mogelijk over aan anderen. “Natuurlijk kan ik niet alles zelf doen, we werken nu met professionele krachten we hebben fondsen, want ja mijn tijd wordt steeds korter”. Je merkt wel dat hier iemand zit die graag direct de handen uit de mouwen steekt en iets regelt. Zo kan hij met veel voldoening en enthousiasme vertellen over de schaatsavonden die ze voor nieuwe Nederlanders in Kardinge organiseren, waarbij zo’n 70 jonge vrijwilligers (de Stadshelden) de mensen begeleidden.

Via, via vrijwilligers vinden

Meermalen zegt Evert dat mensen, ook jongeren echt wel wat willen doen maar vaak niet goed weten hoe en waar te beginnen. Kwartiermakers geeft als het ware vorm aan het enthousiasme van mensen. Als je vraagt hoeveel vrijwilligers actief zijn voor Kwartiermakers komt hij uiteindelijk uit op zo’n 1400. Nog altijd is hij op zoek naar nieuwe vrijwilligers en wat opvalt is dat hij vaak een specifieke hulpvraag in het hoofd heeft: “We zoeken voor een jongen van 17 jaar die gevlucht is iemand die zijn passie deelt, namelijk het uit elkaar halen van auto’s.” Hoe komt hij aan al die vrijwilligers?  Evert: “Dat gaat via, via en ehh studentenverenigingen, link050, we zijn constant aan het netwerken. Ons belangrijkste kanaal is social media. We sturen wel eens een mail (‘wie komt helpen Het Overweeghuis op te knappen’) en die wordt dan doorgestuurd waardoor we een paar duizend mensen bereiken.”

Bottom-up

Vraag je hoe hij iets opzet legt hij uit dat hij in de bottom-up aanpak gelooft en zegt hij “Ik werk organisch”.  Zo begon Community Building in Selwerd, een wijk met veel problemen, heel eenvoudig: “Ik ga  gewoon bij mensen thuis langs, mensen die ik al eens gesproken heb – ik woon zelf in Selwerd- en bel aan zo van ‘ik ben die en die ik woon daar en wou kennis maken’  zo begint dat.” Of hij komt iemand op straat tegen en begint een praatje en voor je het weet organiseren ze een buurtbarbecue.“We gaan uit van wat de mensen kunnen, dus niet vanuit de problemen. We nemen ook niets over van hulpverleners, dat doen we ook niet bij de andere kwartieren”. Het concept is een succes want ook buiten Groningen is er belangstelling voor.

Meer weten over Het Overweeghuis Groningen? Kijk dan hier.

tekst en foto: Jeanet Verveer