Besturen in Vinkhuizen

We interviewen niet vaak voorzitters, secretarissen of penningmeesters, want we willen mensen horen die op de werkvloer bezig zijn; ‘die  het echte werk doen’ denk je dan. Maar het ‘echte werk’ vindt wel degelijk ook plaats in de vergaderzaal tijdens bestuursvergaderingen, klankbordbijeenkomsten en overleggen met de gemeente(ambtenaren). Het klinkt misschien saai maar als je luistert naar Paul Borggreve, secretaris van het Wijkoverleg Vinkhuizen krijg je niet die indruk. Soms noemt hij het bestuurlijk werk zelfs een spel. Ik praat met hem over Vinkhuizen, zijn functie en zijn  ervaringen met en gedachten over besturen.

Spreekbuis

“Ik vind het belangrijk dat er een bewonersorganisatie is en dat je lid bent. De gemeente wil wel eens dingen die niet in ons belang zijn, dus ik ging erin.” Dat was in 2017 en inmiddels is hij met zijn tweede termijn van 3 jaar bezig. Paul, in de wijk en daarbuiten ook bekend als Marius de Schaar, knipkunstenaar, zat eerder in het wijkoverleg van De Hunze en heeft dus wel wat ervaring. In Vinkhuizen speelt nogal wat: de verdiepte Westelijke ringweg, de bebouwing van het Suikerunieterrein en de Held III. Plannen waar de gemeente de bewoners bij wil (en moet) betrekken. Paul: “Wijkorganisaties zijn als spreekbuizen aangewezen. De gemeente komt met plannen bij het wijkoverleg en die heeft als taak dit naar de wijk te informeren, maar ook om geluiden die er leven op te halen en dit dan weer terug te koppelen naar de gemeente”.

Klankbord

Je komt Paul dan ook tegen bij de klankbord overleggen (bijvoorbeeld over Ring West) met de gemeente. “De gemeente heeft altijd plannen en dingen en zoekt dan onze instemming. Als bewonersorganisatie probeer je de scherpe kantjes van gemeentelijke plannen af te halen en dat lukt niet altijd. Wij als wijkvertegenwoordigers overdrijven graag een beetje, dan schilderen we het veel erger af dan het is en aan de andere kant doet de gemeente alsof het niet anders kan dan zij voorstellen en dan is het een spel om daar tussenin te gaan zitten.”

Groen Vinkhuizen

“Anderzijds zijn er ook positieve verhalen. Er zijn plannen om Vinkhuizen te vergroenen en voor je het wist zaten er zes mensen in de commissie groen. Onze penningmeester die gek is van groen is helemaal enthousiast. Dat is belangrijk, want als bestuur moet je niet alleen maar het idee hebben dat je tegen de bierkaai vecht. “

De Wettelijke regelingen

“Ons bestuur bestaat nu uit drie mensen, niet meer, want vanwege de nieuwe WBTR regeling wordt een grote professionaliteit van een bestuur verwacht en dat is qua verantwoordelijkheden niet haalbaar. Mensen moeten niet in de problemen komen en een beetje gekluns kan tegenwoordig niet meer, want de banken zijn ook al kritischer geworden. Die WBTR regeling is een grote belasting voor vrijwilligersorganisaties. We werken daarom met commissies die wel meepraten maar niet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel. Als Wijkorganisaties zo belangrijk zijn voor de gemeente, zou ze zich wat wel wat meer mogen inzetten om ons op dit punt te ondersteunen. Dat missen we nu.”

Profiel van een bestuurder

“Je moet de politiek en het spel leuk vinden, net als vergaderen, je moet je mening kunnen verwoorden en e-mails kunnen schrijven; kortom een beetje taalvaardigheid is wel handig. Mijn ideaalbeeld is dat een bestuursfunctie duidelijk is omschreven en niet meer dan een dagdeel per week kost.”  Tot slot heeft Paul ook nog een boodschap aan de politiek: “Zet mensen waar je potentie in ziet eerst maar eens in het bestuur van een wijkraad, daar leren ze het klappen van de zweep en hoe de gemeente in elkaar zit.” Want bestuurswerk voor een bewonersplatform of wijkraad is zo te horen heel erg leerzaam.

Tekst en foto: Jeanet Verveer