Bestuurder met visie

“Er moet een gevoel bij zijn, als dat niet zo is word ik zelf ongelukkig.” Kor Kooi praat over de verschillende bestuursfuncties die hij heeft gehad en zo te horen had hij er vaak plezier in. “Als het klikt dan wordt besturen superleuk en verheug je je op de volgende vergadering.” Het klinkt alsof hij een recept heeft voor een goed bestuur.

Veel ervaring

Kor was jarenlang bestuurder bij Donar, heeft in de begintijd iets voor de Waddenvereniging georganiseerd en was voorzitter bij de NVML afdeling Pre Analyse. Hij is op dit moment regio coördinator bij het Lilianefonds, vrijwilliger bij link050 (Extralink en Fonds Goed Idee) en is coach van een aantal studenten. In zijn professionele loopbaan – manager van verschillende afdelingen in het UMCG-  heeft hij als bestuurder “leuke dingen opgezet” zoals hij zegt. Hij vindt het vooral leuk om iets op te bouwen, iets nieuws “Want dan is er nog niks en dan kan je alleen maar winnen”. Hij was vooral bezig op sociaal of technisch vlak als algemeen bestuurder: “Gebruik me maar waar ik goed in ben.” Ze noemden hem het cement in de vereniging. Waar hij overigens als vrijwillige bestuurder heel erg aan moest wennen was dat hij geen secretaresse had. “Een luxe probleem” lacht hij.

De wereld Individualistischer

Kor begon in 1975 bij het Jeugdbestuur van Donar. Hij heeft dus bijna 50 jaar ervaring en wat is er in die jaren veranderd in het verenigingswezen? “De wereld is geïndividualiseerd en dat draagt niet bij tot het vormen van besturen. Mensen zijn aan het consumeren. Je gaat naar de sportschool, doet je ding en gaat weer weg. Als je lid wordt van een vereniging  gaat het om het samen iets doen. Dat is niet individueel. Aan het bestuur de taak om dat goed helder te maken richting de leden. Daarom moeten in elk bestuur één of twee goeie verbinders zitten om de boel bij elkaar te houden. Ook om buiten de vergaderingen om de boel een beetje te managen.”

Vrijwilligers lastig te vinden

Kor ondervond ook al in zijn tijd bij Donar (hij stopte in 1999) dat het lastig was voldoende vrijwilligers te vinden. “Ik heb bij Donar wel meegemaakt dat de wedstrijdcommissaris vlak voor de wedstrijd afbelde en dat kan natuurlijk niet. Als bestuur moet je behoorlijk sleutelen aan de morele verplichtingen van leden. Zo van wij proberen dit en dat voor jou te faciliteren, maar als lid heb jij ook een aantal plichten.”

Een helder bestuur

Wat vraagt het van een bestuur? “Het is belangrijk dat je je doelstellingen helder hebt, van wat doen we hier eigenlijk? Waarvoor zijn we hier bezig? Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Het is juist goed dat je zo nu en dan een flinke discussie hebt, als je maar naar buiten toe met één mond spreekt. Als bestuur moet je een soort energie uitstralen. Het moet niet zo zijn dat je als bestuur een beetje op de winkel past, dan wordt het een lethargische boel. Er is niets mis met een verbetertraject. De wereld verandert voortdurend en daar moet je op inspelen. Zelfreflectie en innovatie zijn hier steekwoorden, soms moet je afscheid nemen van oude gedachtepatronen.”

Over de nieuwe regels is hij kort: “Die regels moeten er zijn, het is ook een bescherming voor een bestuur. Ik heb wel eens flink last gehad met belastingperikelen en dat was niet leuk.” Wel zegt hij “Ging het vroeger dan zo slecht? Zonder regels?”

En de toekomst?

Kor ziet ondanks de individualisering ook zeker een beweging de andere kant op. ”Er wordt wel degelijk gezocht naar verbinding en er is echt wel saamhorigheid is mijn ervaring. Ik begeleid Social Work studenten van de Hanze en nu doe ik dat in groepjes en dat vinden ze hartstikke leuk. Er komt vast wel weer een ommezwaai want we zijn immers sociale dieren.”

tekst: Jeanet Verveer 
foto: Kor Kooi