Burgerperspectief De Hoogte: weg uit het financiële moeras!

Van mijn tweede tot mijn twaalfde jaar woonde ik in De Hoogte.Ik herinner me nog goed hoe ik kaatsen-balde tegen de muur van de overburen. En hoe ik naar mijn ouders gilde dat ze snel moesten komen, want Sinterklaas en Zwarte Piet (hij was toen nog zwart) liepen op het dak van diezelfde overburen!

De ontmoeting met wijkbewoners Conny Eldering en Martin Rezelman begint dan ook met het ophalen van deze herinneringen. Daarna vertellen ze over hun project. Beide mannen zetten zich met hart en ziel als vrijwilligers in voor wijkbewoners die niet rond kunnen komen en/of schulden hebben. Als ik ze vraag om het ‘Burgerperspectief De Hoogte’ in één zin samen te vatten, dan antwoorden ze:“De verandering begint bij jezelf, maar eerst moet je uit het moeras!”

Conny en Martin weten waar ze het over hebben

Conny en Martin kennen elkaar van het Bewonersplatform De Hoogte en van het programma ‘Toekomst met Perspectief’ van de Gemeente Groningen. Het Bewonersplatform heeft twee speerpunten: 1) kinderen en 2) bestaanszekerheid. Het programma ‘TMP’ heeft als doel om de negatieve spiraal van de zogeheten ‘generatie-armoede’, waarbij grootouders, ouders, kinderen allemaal met dezelfde problemen te kampen hebben, te doorbreken. Conny en Martin zijn door de gemeente uitgenodigd om als ervaringsdeskundigen mee te denken over bovengenoemd programma. Ze praten niet zittend aan een sjiek bureau of vanuit een ivoren toren. In hun project ‘Burgerperspectief’ willen ze maatwerk bieden: ingaan op de problemen en de wensen van de mensen om wie het gaat. Hun motto ‘uit het moeras’ staat daarbij voor twee belangrijke doelen: ten eerste moet De Hoogte deurwaardersvrij worden; ten tweede schuldenvrij.

Het eerste doel: Geen deurwaarders meer in onze wijk

Door de corona-crisis  – Johan Cruijff zei het al: “Elk nadeel heb z’n voordeel” – is het eerste doel, geen deurwaarders in de wijk, al werkelijkheid geworden. Er wordt in deze periode soepeler dan ‘normaal’ met mensen met schulden omgegaan.

Het tweede doel: Geen schulden meer in onze wijk

Conny en Martin kunnen het tweede doel – een schuldenvrij De Hoogte – natuurlijk niet met z’n beiden voor elkaar krijgen. Ze werken samen met professionals en vrijwilligers, die zij ‘De 100 apen’ noemen. Uit onderzoek blijkt dat als 100 apen willen veranderen, àlle apen willen veranderen. De positieve verandering wordt dus doorgegeven. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, zouden wij zeggen  In dit project zijn de apen bewoners uit De Hoogte, mensen van ‘Goeie Buurt’ (voor en door bewoners De Hoogte en Korrewegwijk), Humanitas en CMO Stamm. Deze organisaties bieden hun expertise aan om  te doen wat er nodig is. Initiatiefnemers Conny en Martin kunnen ingrijpen – dit noemen ze ‘op de stopknop drukken’ – wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden die de spiraal omhoog belemmeren. Zij zijn, in samenspraak met bovengenoemde organisaties, degenen die de beslissingen nemen. De mannen verwoorden het doel ‘De Hoogte Schuldenvrij!’ prachtig: “De trots dat je zèlf het fruit voor je kinderen kunt kopen!”

Meedenken? Meedoen? De vacature voor buddy/vertrouwenspersoon vind je hier. Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft?  Neem dan contact met Conny en Martin op via info@burgerperspectief.nl ,of spreek ze aan op straat of in het buurthuis; ze zijn nooit ver weg!

Tekst en foto Magda Bootsma