Buurtbemiddeling per telefoon

In de kranten lees je bezorgdheid over toegenomen stress en drukte thuis die eventueel tot ruzies  -bijvoorbeeld met de buren-  kan leiden. Volgens Annemieke Tolsma, coördinator Buurtbemiddeling Groningen bij MJD leidt dit echter niet tot meer aanmeldingen dan normaal. In normale tijden gaat de buurtbemiddelaar langs bij de klager en vervolgens bij degene over wie geklaagd wordt om te bemiddelen. Nu kan dat niet meer. Het contact is telefonisch.

Het hart kunnen luchten

Annemieke: “Als er iets speelt bellen en overleggen we met de mensen wat we voor hen kunnen betekenen tot de huisbezoeken weer mogelijk zijn. Als men niet kan wachten met een gezamenlijk bemiddelingsgesprek met de buren zou dat ook via videobellen kunnen, maar dat is nog niet gebeurd. Het nadeel van videobellen is dat je er niet echt goed bij kunt. Want tijdens een bemiddelings gesprek moet je het gevoel van de mensen raken. De afstand die het videobellen geeft maakt dat veel moeilijker dan wanneer je tegenover elkaar zit. De bemiddelaars zijn nu beschikbaar om met mensen te bellen die problemen hebben. Dit geeft de mensen in ieder geval de mogelijkheid om hun hart te luchten want dat kan al helpen. Mijn complimenten voor de vrijwilligers die op deze manier naar de mensen kunnen luisteren!”.

Lawaai in de portiek

Eén van deze vrijwilligers is Marjolein. Zij werd vrijwilliger bij buurtbemiddeling toen ze nog Toegepaste Psychologie studeerde en gespreksvoering  wilde oefenen. Na afronding van een master Orthopedagogiek werkt ze als gedragswetenschapper bij een Jeugd- GGZ instelling. Marjolein vertelt dat ze op dit moment inderdaad een casus heeft die heel lastig is omdat ze (ze doen het met z’n tweeën) niet bij  de mensen thuis kunnen komen praten. Ze belt regelmatig met een mevrouw die overlast ervaart van kinderen bij haar in de portiek. De kinderen zijn de hele dag thuis en maken lawaai. Zij heeft er last van want ze werkt op dit moment thuis. Marjolein: “Dit speelde al voor corona en is nu natuurlijk verergerd. Dit is echt heel lastig. Gelukkig kunnen de kinderen binnenkort weer naar school. We kijken of ze iets kan doen om het voor haar wat makkelijker te maken. Ze kan misschien een dagje ergens anders zijn of een muziekje opzetten. We proberen voor haar een uitlaatklep te zijn, tonen begrip en hopen dat ze het zo een beetje volhoudt. In normale tijden zouden we een gesprek met beide partijen voeren en het is echt heel jammer dat dat nu niet plaats kan vinden.”

Toleranter?

Marjolein oppert dat het aantal aanmeldingen niet toeneemt omdat mensen denken dat er nu toch niemand binnen kan komen voor een eerste gesprek. Het zou aan de andere kant ook zo kunnen zijn dat juist omdat mensen nu veel thuis moeten zijn ze toleranter zijn. “Wie weet stromen de aanmeldingen binnen wanneer de huisbezoeken weer mogelijk zijn. We weten het niet.”

Een gesprek levert altijd iets op

Marjolein is blij dat er zo nu en dan een casus bij zit waar bemiddeling iets goeds heeft opgeleverd. “Daar doe je het voor” zegt ze. “Ik vind het leuk om met verschillende mensen in contact te zijn, hun verhalen te horen en te kijken of er iets in beweging kan komen. Je hoeft niet elkaar beste vrienden te zijn maar een gesprek levert altijd wel iets op en dat vind ik het mooie eraan.”

Dit zijn de sleutels en dit zijn de leefregels

Tot slot merkt ze op :“Contact met de buren, een kennismaking direct na de verhuizing is echt heel belangrijk. Wat dat betreft is daar nog wel wat te halen voor de woningbouwverenigingen die bij de overdracht aan een nieuwe huurder zou kunnen zeggen: ‘Hier zijn de sleutels en dit zijn de leefregels in deze buurt.’”

Meer info over buurtbemiddeling in Groningen vind je hier: www.buurtbemiddelinggroningen.nl

Tekst: Jeanet Verveer

Foto: Marjolein