Cursus Natuurlijk Vitaal – Doen wat werkt!

Alex Booisma gaf voor Ontwikkellink de cursus ‘Natuurlijk Vitaal – Doen Wat Werkt!’.
Een cursus van een dag die je verder helpt in het kiezen van een weg die dicht bij jou en bij de natuur ligt. Zoals Alex het omschrijft: “Beginnen met en het vasthouden van duurzame verandering”. Alex is 5D COACH en 5D coaching & training gaat over dromen, durven, maar vooral over doen en denken in mogelijkheden. En de laatste D? Daag jezelf uit om wat vaker uit je comfortzone te stappen!

Creativiteit en beren op de weg

Met veel creativiteit en enthousiasme gaf Alex de elf deelnemers handvatten mee om zelf aan de slag te gaan. Er werd onder andere een Stiltewandeling gedaan in het Stadspark. Ook persoonlijke doelen kwamen langs en er werd een heerlijke smoothie genuttigd die, met hulp van de cursisten, door Alex werd gemaakt (recept op aanvraag). Natuurlijk Vitaal is een integrale training die over heel de mens gaat. Behalve de fysieke gezondheid gaat het ook om de mentale, sociale en spirituele gezondheid. Alex:“Openheid, nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid/kwetsbaarheid, creativiteit en dankbaarheid zijn  belangrijke waarden”. Iedereen kreeg gedurende de dag de ruimte om over zijn of haar beren op de weg te praten. Elke deelnemer kwam weer wat anders tegen.

Dialoog

In een dialoog met Alex kwamen deelnemers achter nieuwe inzichten, kregen tips en aanmoediging om “zaken die dwarszitten anders te bekijken en om te zetten in zaken die juist energie geven” aldus een deelneemster. Ervaringen die naar voren werden gebracht door deelnemers waren vaak herkenbaar voor anderen en dat gaf een levendige uitwisseling.