Cursus ‘Nederlands met Gebaren’

Via Ontwikkellink van link050 geeft Edith Jansen een cursus van12 bijeenkomsten voor vrijwilligers  in ‘Nederlands met ondersteunende Gebaren’ (NmG). Het gaat hier om een vereenvoudigde versie van de officiële Nederlandse Gebarentaal.

Het ‘Irma-effect’

Sinds de corona-crisis is er sprake van het ‘Irma-effect’: door het optreden van gebarentolk Irma Sluis is er duidelijk meer interesse voor de opleiding tot dit beroep aan de Hogeschool Utrecht. Ook is op 13 oktober jl. de Nederlandse Gebarentaal door de Eerste Kamer erkend als officiële taal. Toeval? Cursus-deelneemster Henriëtte noemt het in ieder geval: “Een doorbraak voor de dovengemeenschap.”

Een vrijdagochtend communiceren met gebaren

Op 9 september draai ik een les mee. Ik kan niet geloven dat dit pas de derde keer is dat de groep van acht deelnemers bij elkaar zit; zelfs grapjes begrijpen ze al! In een behoorlijk tempo loodst de docent de groep door alle oefeningen die zowel plenair als in groepjes en in tweetallen worden gedaan. Eerst herhaalt ze de gebaren van de tweede les – bv. hoe geef je het verschil aan tussen “is ze ziek”, “ze is ziek” en “ze is niet ziek” – daarna komen er nieuwe gebaren bij. Ik probeer mee te doen, wat me echt niet lukt. Wat hebben ze al veel geleerd in de twee voorafgaande lessen!

Napraten met twee deelneemsters

Na de les praat ik met Corine en Henriëtte. De eerste vraag die ik ze stel: “Hoe vol is jullie hoofd nu?” Ze lachen bevestigend: “Ja flink vol!” en vertellen enthousiast over hun ervaringen. Henriëtte heeft het onderwerp zelf aangekaart bij MJD/Link050, omdat ze bij haar vrijwilligerswerk in de bibliotheek merkt dat er soms behoefte is aan iemand die dove en slechthorende lezers de weg kan wijzen. Ook kent ze in haar privé-kring iemand die doof is. Corine werkt in de zorg en zou in de toekomst graag ook met deze doelgroep willen werken. Corine en Henriëtte vertellen dat ze snel veel nieuwe dingen leren; ze zijn verrast over wat ze al kunnen zeggen. “Gewoon durven” is het motto! Beiden benadrukken dat het belangrijk is om op elkaar te wachten; wanneer er door elkaar gepraat wordt, raakt een slechthorende snel buitengesloten. Ook de mimiek is wezenlijk; helaas wordt er in deze corona-tijd door het gebruik van mondkapjes veel informatie gemist. Verbazingwekkend noemen ze “de enorme hoeveelheid gebaren”: na de cursus ben je dus echt nog niet volleerd; je beheerst de basis en kunt dus basale concrete dingen zeggen.

Contact en communicatie zijn superbelangrijk

Corine en Henriëtte benadrukken het belang van menselijk contact, van communicatie: “Ga niet uit contact; dat maakt zo eenzaam.” Daarnaast is hun ervaring dat doofheid en slechthorendheid te sterk als een handicap wordt gezien; hierdoor schat men bijvoorbeeld het opleidingsniveau dat iemand aan zou kunnen regelmatig te laag in. Hun belangrijkste aanbeveling voor deelname aan de cursus: “Gebarentaal is een belangrijke bijdrage aan een inclusieve samenleving!”

Belangstelling? Begin 2021 wordt deze cursus opnieuw gegeven, voorafgegaan door een introductie-bijeenkomst.

Hou de website van Ontwikkellink  in de gaten!

tekst: Magda Bootsma