De Basisbaan komt eraan

Er was wat discussie over in de gemeenteraad maar half maart is de basisbaan in Groningen een feit. PvdA wethouder Carine Bloemhoff is er trots op dat Groningen een van de eerste gemeentes in Nederland is die hierin stappen heeft genomen. Bloemhoff:  “Er is een groep mensen die niet aan de slag kan komen, we hebben verschillende trajecten geprobeerd; een participatiebaan, extra begeleiding maar het lukt deze mensen niet om aan een reguliere baan te komen en we willen ze toch perspectief bieden. Voor mensen met een arbeidsbeperking is er een afspraakbaan, voor mensen met een handicap is er beschut werk maar voor deze mensen is er niets”. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het creëren van extra werkgelegenheid voor diegenen voor wie een reguliere baan er niet in zit.

Mensen en werk matchen

De mensen met een basisbaan zullen bij de gemeente in dienst komen en krijgen een loon dat hoger is dan het bijstand niveau. Bloemhoff:“We beginnen met zeven mensen in de Indische buurt/De Hoogte en in Selwerd en het Centrum. We moeten natuurlijk de mensen en het werk matchen. Het moet wel bij elkaar passen. We zijn aan het kijken wat er nodig is in de wijken en we vragen de mensen wat zij willen en kunnen.”

De wethouder vertelt dat het de bedoeling is om op den duur in alle wijken basisbanen te creëren. De nieuwe werknemers gaan werken in de groenvoorziening, in  buurthuizen en scholen. “Waar maar mensen nodig zijn.” Degenen die een basisbaan krijgen zullen begeleid worden, de gemeente heeft daarover contact met onder andere Wijkbedrijf Selwerd, Werkpro en Saaksemborg. Deze bedrijven ondersteunen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen die een basisbaan krijgen kunnen een tijd als vrijwilliger gewerkt hebben, maar dat hoeft niet persé. Haaije Koenders bedrijfsleider van Werkbedrijf Selwerd: “Er zijn bij ons mensen die enthousiast en gemotiveerd werken als vrijwilliger en waarvan je weet dat ze geen reguliere baan zullen krijgen daarom zou je het  juist hun zo graag gunnen”.

Financieel erop vooruitgaan

De gemeente selecteert de mensen die in aanmerking komen voor een basisbaan. Het moeten natuurlijk geen mensen zijn die een sollicitatieplicht hebben en ze moeten wel voor ongeveer 32 uur beschikbaar zijn. Voor hun is het belangrijk dat ze er financieel op vooruitgaan en dat ze vanaf nu kunnen zeggen dat ze een baan hebben. Dat voelt toch anders dan zeggen dat je vrijwilligerswerk doet, hoe belangrijk dat laatste ook is.

Na drie jaar wordt het experiment geëvalueerd. Zijn de mensen gelukkig met deze baan, is hun welbevinden verbeterd, zijn ze gezonder en is de buurt tevreden? Zo zal de basisbaan de leefbaarheid in wijken en dorpen versterken. De gemeente Groningen wil in de loop van dit jaar 40 tot 50 basisbanen realiseren.

tekst: Jeanet Verveer