De Toekomst van vrijwilligerswerk

MJD, Torion en Trias organiseerden afgelopen dinsdag een congres in de biotoop in Haren voor 150 deelnemers over de Toekomst van vrijwilligerswerk. De belangstelling was groot, veel organisaties kunnen immers niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligerscoördinatoren, sociaal werkers, beleidsambtenaren bezochten het congres waar lezingen en workshops werden gegeven over ‘hoe word je populair onder vrijwilligers’, ‘hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden’, maar ook een workshop over de nieuwe inburgeringswet en het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje. Vrijwilligerscoördinatoren, sociaal werkers, beleidsambtenaren bezochten het congres waar lezingen en workshops werden gegeven over ‘hoe word je populair onder vrijwilligers’, ‘hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden’, maar ook een workshop over de nieuwe inburgeringswet en het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje.

Veranderingen in vrijwilligersland

Joost van Alkemade van de NOV Platform Vrijwillige inzet hield  een lezing  over de veranderingen rondom vrijwilligerswerk. Zo doen mensen minder uren vrijwilligerswerk per week. Bovendien blijft niet iedereen jaren bij dezelfde organisatie. Vrijwilligers vinden het ook leuk om vaker te wisselen van werk.

De deelnemers waren enthousiast over het congres. Een medewerker van link050: “We kregen veelal de reactie van bezoekers dat ze het als zeer positief en waardevol hebben ervaren met aansluitend  de vraag wanneer het volgende congres plaats zal vinden.”