De Voedselbank: confronterend vrijwilligerswerk

De Voedselbank is in Groningen niet meer weg te denken. Zeshonderd gezinnen uit de stad halen elke week een voedselpakket en honderdzestig mensen, allemaal vrijwilliger, maken dit mogelijk. De gezinnen worden op deze manier geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Diverse supermarkten, maar ook particulieren doneren levensmiddelen aan de Voedselbank aan de Ulgersmaweg. Dertig procent van de goederen komt in de Groningse Voedselbank terecht, de rest gaat naar de Voedselbanken in de regio.

Jeannette Scheltens en Marion Bootsma

Een vrijwilliger werkt soms één en soms meer dagdelen per week. De vrijwilligers Jeannette en Marion zijn enkele morgens aanwezig en zijn dan verantwoordelijk voor de telefoon en voor het ontvangen van mensen die aan de deur komen en verder verwerken ze de diverse donaties in het systeem. Tijdens winkeluren zijn ze soms ook betrokken bij de uitdeling, met name als het gaat om het aanvullen van de voorraad in de winkel. Marion werkt er nu bijna een jaar en ze hoopt door deze vrijwilligersbaan binnenkort weer te kunnen terugkeren naar een betaalde baan. Vrijdags werkt ze in het Regionaal Distributie Centrum van de Voedselbank dat zich ook in hetzelfde gebouw bevindt.

Jeannettes’ alternatief

Jeannette kwam destijds bij de Voedselbank om ervaring met dit werk op te doen, want ze wilde, samen met een vriendin een vergelijkbaar initiatief in Groningen opstarten. Met de opgedane kennis openden ze hun bedrijfje met de mooie naam “Meent het goed”, maar het project werd helaas geen succes en Jeannette meldde zich opnieuw aan als vrijwilliger bij de Voedselbank. Ze werkt er nu bijna acht jaar.

Contact met de klanten

Een aantal vrijwilligers begeleidt de klanten die een voedselpakket mogen uitzoeken. Andere vrijwilligers hebben een taak in het magazijn, zoals Ruud Kroes (foto).  Wanneer een klant aan de voorwaarden voldoet en voor de eerste keer bij de winkel komt, krijgt hij of zij een intakegesprek en wanneer Marion of Jeannette dienst hebben, kan het zijn dat zij dat gesprek doen. De klant moet dan wegwijs gemaakt worden en een aantal documenten ondertekenen: zo’n eerste bezoek is altijd een spannend moment voor een klant.

De winkel

Klanten mogen één keer per week “boodschappen doen”. Ze moeten daarvoor op de voor hen speciaal geplande tijd komen. Op dat moment winkelen er maximaal achttien andere cliënten, samen met hun begeleider. De organisatie zorgt ervoor dat in het voedselpakket “de schijf van vijf” goed is vertegenwoordigd.

 Motivatie

Jeannette en Marion werken met heel veel plezier bij de Voedselbank, vooral ook door de contacten met andere vrijwilligers. Maar ook de aard van hun werk stimuleert hen: ze krijgen heel wat mee van de ellendige en soms uitzichtloze situatie van de klanten bij de Voedselbank en dan is het mooi als je iets kunt bijdragen aan de verbetering van hun situatie. En ook de dankbaarheid die ze bij veel klanten zien, overtuigt hen ervan dat ze aan een goede zaak bijdragen.

De voedselbank is op zoek naar iemand met verstand van marketing en pr, iemand ie projecten en acties kan organiseren om voedsel en geld in te zamelen, goed is in social media en een paar dagdelen beschikbaar is. Meer info over de vacature vind je hier.

tekst en beeld: Jan de Koning